Moswane

Sereto sa Moswane

Re Bakgaditsi

Mahlokwe

Mabutswela

Mollo

Re Bakgaditsi se meetse monepenepeng

Re batho ba ba boago thetelego ‘a bodiba

Kua meetsemagakwe

Mogobe nkego noka-tlhoka-boelelo

Re ba bina Nong

Nong ye kgolo morwa Ngwato

Wa Ngwato ‘a ngwana e tswa’ tswako,

Ke Kgori ea nanabela Nong

Ere kea fofa ‘phofa di a gana,

Re Bakgaditsiba bina Nong

Tau Ya Godimo!!!

 

Tags:
Umbhali: Bongukholo Khumalo