Indabuko Yakho
Inqolobane yomlando kaZulu

Lepono

Sereto saa Lepono** Lekgolokoe le kotswana Le hlaba kgoho ka lemao Ka sebonong ke ise ho Mokgoloane kgorong kere bona Morena ke hlabile Ke Motho wa Kgetsi sedutla majwe ya hlahang boPedi hwa matso ya hlahang Mokgatluwa tloopo***

Ledwaba

Sereto sa Ledwaba*** Madimo wee! Ke maja Kgomo yabo Lekolwane, Namane tja MmaMoshala shopeng. Ke Dipharana di boba tja Motlhakeng. Manrebele makgowa ba dla lebese nge mforoko. Lenrebele la somaela mala leya fa. Tlou Letebele, Tlou ya ntshi Dikgolo!  

Lekaba

Sereto sa Lekaba** Morwa Boikanyo Morwa Lekaba Pelesa e mogala ga re eje re etaka ka madila patlheng re e belese ka makuka re eise gae Kana wena o Morwa letsholo o menwe ke raya ya mabogo le maoto O kana ka photshana motho aka go akgola ago tshwantsha le ngwedi le naledi Kana setlhare se mo kgotlhen... qhubeka ufunde »

Lebelo

Sereto sa Matebele a ga Lebelo** Ke Letebele la duka-kgomo lebelo Ke Ngwetjana mashia-shika O buile aetswa bogwe ba gagwe atla a tshwere ngwetjie ka letsogo Rena basadi re nyala ga Matlala Basadi ba Matlala o ba bona ka dipitsi le ka dikgokong Wena Lekalakala la moletjie,la modula-thoko Ipoloke thok... qhubeka ufunde »

Lekalakala

Sereto sa Bakone ba ga Lekalakala* Ke Bakone ba Ntshi dikgolo Ba Lekalakala le Moletsi Modula thoko oe poloke, Thoko ho nna dikokotla Ke ba mashianoka a dilwana Se aga ntlo ka bodutu a busha a kona molomo, Ke bana ba Mamphunyaa molapo wa bo seripana sa lefielo, Ha a bolo hoja mabele Mpunyana a lema... qhubeka ufunde »

Legodi

Sereto sa Bakone ba Legodi* Ke Legodi la Mmatseleng Lepsika letswalela ngope, A le tswalele kgomo fela Le Marumo le ya a tswalela Ke mmina hlanhlagane Mokone wa ntšhi dikgolo Bakone wee!

Lamola

Sereto sa Matebele a ga Lamola Letebele Lekwankwetla, Tlou leja motho letlogela kgomo Malamola wee, Ke batho ba ga moswa magonya o meditse mmutla ka moso o tla tsoga a metsa diphuthi, Ke bana ba bo malose ba tshwara mphara ka thamo ka maoto e a raga Ke Batho ba ga bo kebekebe  seatle letsogo la mok... qhubeka ufunde »

Letoka

Sereto sa Bakone ba Letoka*** Ke bana ba Legare la Makotapatakeng, O ba re go la boola la fetetsa Khongwane wa ngwana Ntloaneng tsa ga ngwana Mothiba. Bare okile a fata motho maposane a re ga ke fate bo kgaetsedi ya motho ke fata bo mogau wa Magasa le Madingoana. Ke batho ba go tshaba go ya komeng b... qhubeka ufunde »

Lebotse

Sereto sa BaKgatla ba Lebotse Ke le Kuntwane le konakonetsa Le ja phate le eletse Mosetsana wa sefatana sa Moruleng Se ka sha seka falla Sa tshaba maputlaganyana Sa ba sa tshaba makgaoganyana. Mosetsana  wa Pilane, Wa Phetwe Wa Molefe Wa Matshego a Lebotse Letlapa lako Mabule Moletshwari one a le t... qhubeka ufunde »

Lekhatlanya

Molefe Motlokoa Qalana la ra mpai lerota ntshwe. Motho wa Seyala se kgaohile motonosi, Ha se a kgaoha se entse lehohoba. Mankga lefotha le mohla ho sa hlajwang.  

error: Akuvumelekile lokho !!