Indabuko Yakho
Inqolobane yomlando kaZulu

Letoka

Sereto sa Bakone ba Letoka*** Ke bana ba Legare la Makotapatakeng, O ba re go la boola la fetetsa Khongwane wa ngwana Ntloaneng tsa ga ngwana Mothiba. Bare okile a fata motho maposane a re ga ke fate bo kgaetsedi ya motho ke fata bo mogau wa Magasa le Madingoana. Ke batho ba go tshaba go ya komeng b... qhubeka ufunde »

Lebotse

Sereto sa BaKgatla ba Lebotse Ke le Kuntwane le konakonetsa Le ja phate le eletse Mosetsana wa sefatana sa Moruleng Se ka sha seka falla Sa tshaba maputlaganyana Sa ba sa tshaba makgaoganyana. Mosetsana  wa Pilane, Wa Phetwe Wa Molefe Wa Matshego a Lebotse Letlapa lako Mabule Moletshwari one a le t... qhubeka ufunde »

Lekhatlanya

Molefe Motlokoa Qalana la ra mpai lerota ntshwe. Motho wa Seyala se kgaohile motonosi, Ha se a kgaoha se entse lehohoba. Mankga lefotha le mohla ho sa hlajwang.  

Letsoalo

Ke Banareng ba ga Letswalo la Mmatau’a magasha. Re boya kwa ga Mmapelega batho, ga Mmathari’a Namane. Re balaudi ba mmatsela tswako ba bo Mmamotopo’a noga machosha le mohla e hwile. Ba bo mma-a re-hlale- motho, motho re hlala moloi. Ke rena ba bo Mmashila, Malesela  le Marothi... qhubeka ufunde »

Lukhele

Mdluli Nyoka Sikhangisa Nzimande Mhlanti wendl`enkulu , Mavovo emvula, Nyoni leyasindvwa sisila kusuka, Mdluli weNdlovukazi, Nabonkosi, Wena lowatheng`emanga ngesithole lesijoli ngembala esikhaleni sabhodwe

Luthuli

Mshibe!Madlanduna!Abadl’insikazi belambile, Ngoze ngikwenze owangenza khona, Nina eningawadl’amasi ningawanikiwe, Nesab’amas’ehla ngendololwane, Nina bakaMashiza, Ndlwan’enhle! Sigencagenca mbaz’ebukhali! Malal’aqhamuke ngezansi, Zingwaz’ezidl’inyama abanye bedla izinyamazane, Mave... qhubeka ufunde »

Lushaba

Gatsheni Ngondi Mthiyane Zinyane lendlovu Ndlovu zidla ekhaya ngokweswela abelusi Zaze zeluswa uDembezane iNtombazabe Biyabenyathi Buyasonga buyasombuluka Nina bakwaDembezane iNtombazane

Akuvumelekile ke lokho!