Ledwaba

Sereto sa Ledwaba***

Madimo wee!

Ke maja Kgomo yabo Lekolwane,

Namane tja MmaMoshala shopeng.

Ke Dipharana di boba tja Motlhakeng.

Manrebele makgowa ba dla lebese nge mforoko.

Lenrebele la somaela mala leya fa.

Tlou Letebele,

Tlou ya ntshi Dikgolo!

 

Tags:
Umbhali: Bongukholo Khumalo