Letoka

Sereto sa Bakone ba Letoka***

Ke bana ba Legare la Makotapatakeng,

O ba re go la boola la fetetsa Khongwane wa ngwana Ntloaneng tsa ga ngwana Mothiba.


Bare okile a fata motho maposane a re ga ke fate bo kgaetsedi ya motho ke fata bo mogau wa Magasa le Madingoana.

Ke batho ba go tshaba go ya komeng ba re batho ka mphatong ba fedile.

Ke batho ba bo Mmamothibi a Lekoko.

Batho ba go tswa Kgalauwane Ga Matlala

Ke tshaba mediti.

Tags:
Umbhali: Bongukholo Khumalo