Disegoane

Sereto sa Bakone ba Disegoane***

Re Bakone babina phuthi Baphuthi baswana Ke ba ga Disegoane tša Mokadi,

Re ba Molepane ‘a Kobodi Wa Maruatona ‘a tšhwene Wa maru ‘a pula maru maswana Re bowa bokone

Lephate la moriana kabu La Mahlako marapa maepelwa malewa ke mohlwa Dithetho go bola lehlaka le lemaboroboro

Re ba seolo sa mmakgano ‘a hlakeng Ba hlakanoka le lemaboroboro

Leo le dulago monope mathakga Kamoka nong tšohle di a dula

Re balla ba mmašoahlane ‘a šoahla

Ba rego šoahlane le emetšeng mo Rare re emetše go gapa mehlape ya banna bangwe

Ga gešu nate e lomile ngwetše sebopo ya bapola mokaka

Bjale ka namane ‘a kgomo Nna ga gešu bokoni gase golelele re hloka baiši

Bare letšatši ge le hlaba ka bodikela le a ntsheleka

Le hlogamela digama tema teng… Re tšhaba baditi

Tags:
Umbhali: Bongukholo Khumalo