Ramahlesa

SERETO SA BAKONE BA RAMASEHLA***

RENA RE BINA PHIRI YA MMAKAKOLA DIBATA YA FETA BOSHEGO MANAMANE A TIMELA,

RE BAKONE BA NTSHI DIKGOLO

RENA RE BOA SEPITSI SA NGATA YA KGOMO MOGODUMO WA BANA

BASHIKWE A NAPE BA KGOSHI BA MOKGALAKANE WA MMALEKWAMETSE WA PHOLO YE KGOLO HUTAMA,

YA PHOLO YA HUMO LE LEGOLO LA MATSWARA YEO BAREGO MOHLANKA GE A SENA WABO MOGOLO O JELA MAUMO NAGENG BA KGOSHI BA BO KGATHANKGANE YE MOSWANA MAGALE,

YEO BAREGO KGOSHI O GATILE NARE MOSELE ,

NARE YA SHITWA KE GO KGATHANKGANA BA KGOSHI YO A REGO GA KE KGATHE BOLEMENG FELA ,

E SHITA LE MARUMONG KEYA KGATHA,

ARE KE BE KE KGATHA LE MOROLE MMAMOROLANE WA KGOSHI YO BAREGO MOKONE A HLABA PHOKENG ELE GE A HLABA,

A HLABANELA MORENA MAHLARE MOLA MORENA MAHLARE YENA ELE RAKWETHENG WA MATLALA WA KGOSHI WA MATSIMANE A NTHOPENG KA DISWANA A MAGALE,

KGOSHI ORENG KE KWELE MONNA YO MOSWANA MME ASA LAYE NNA ,

A LAYA BA GAGWE ARE LENTLENENG LE YO MOSWANA A MAGALE A RE WA KGOSHI WA MAGALE A TSHWEUNG KE SEAHLODI SA DITABA WA KGOSHI WABO KGAJE WA MANGANA A PHAGA,

YO BAREGO KGAJE GA AKE A RERA MOENG A RE DUMELA KETSWA LEETO,

LE WENA O SEKE WA MORERA WA KGOSHI WA BO MANTHEME LE MOSWANYANE WA RAKGADI ,

WA KGOSHI YO A REGO LE RENG

LE MMAKALLA DITSHABA GE LE BONA KE SEPELA KA LEKEKE MOLA GO SEPELA ELE GO NANABELA WA KGOSHI YO A REGO KERE KERE KE DUTSE BARE PHAAHLA  A MORWAKOMA TSOGA O ITIRELE RE RE REKARE LENYAKA GE A DIRANG BARE PHAAHLA A MORWAKOMA TSOGA O ITIRELE RENA KUA GE GESHU GA RAMASEHLA GA MAKUMA WA SELLA DITHLANTHLAGANE MO BAREGO LE SETLAELA GOA TSHWENYA KA GORE MAHLONG A SONA DIPULA DI ANA.

Tags:
Umbhali: Bongukholo Khumalo