Lamola

Sereto sa Matebele a ga Lamola

Letebele

Lekwankwetla,

Tlou leja motho letlogela kgomo

Malamola wee,

Ke batho ba ga moswa magonya o meditse mmutla ka moso o tla tsoga a metsa diphuthi,

Ke bana ba bo malose ba tshwara mphara ka thamo ka maoto e a raga

Ke Batho ba ga bo kebekebe  seatle letsogo la mokwatla ge le e ya mogomeng le a reketla,

Tlou le ja motho le tlogela kgomo

Ke Malamola a bo tjale

Ageee Tshaba Badiiti…

Tags:
Umbhali: Bongukholo Khumalo