Indabuko Yakho
Inqolobane yomlando kaZulu

Sabe

Izithakazelo zamaMpondo akwaSabe Jolinkomo Qengeba Mphankomo Thole Lo Mthwakazi Mfaz’obele nye phezu komlanjana

Sukwini

Izithakazelo zamaSukwini Kuthiwa amaSukwini aphuma eNkosini uGcaleka. Izithakazelo zabo zithi Chwama Inj’ebomvu Dibashe Khawuta Tiki ayivumani nepokotho Mvaba yiketile Mnqayi yikatala Bhunguza lam yintloko Ndlu bathi yihotele

Sebolela

Dithoko tsa Sebolela Ke Mofokeng wa Sebolela sa Kwena Motho wa mohope mosweu Bongata bo lopa metsi Nna ke lopa hloya ,mafi Ledu sa kgomo mafiela fatse Leme la kgomo koba matlakala

Sejake

Motaung ba Rapuleng ba Rothodi la pele Na ha Sejake Batho ba Rapuleng Ba Rothodi la Pele Khuba khuba ea mamatshoha fetshe Ea matsoha ka fapha la monna Fapha la marumo le thata le popota Ke batho ba Mmusetsi oa bo Thulo Bare ha e hate ka maro nyamatsana Phofolo e tshajoang ke bana le bo mmabona Tau m... qhubeka ufunde »

Siziba

Siziba, Chibi, Mfula, Mlambo, Mdineka  ,Nhlabathi! Manzi! Mlambo omkhulu ongawela muntu, Uwela zinkonjanezon’ezinamaphiko okubhabha zindizele phezulu   Wona owabulala umuntu engenacalangoba engeyon’ inhlambi Nina baseMachibini ,Siziba Isiziba esingashi Isiziba sa manz’ a philisayo, Ndwan... qhubeka ufunde »

Sithebe

Sithebe Habile Mkholwa Ndlandla Mlozi omuhle okhala ezintabeni Abangwe yiziNgwe neziNgonyama Nkhwankhwa lebovu Siyibone ngani siyibone ngokuthiba tintuli. Sibotho sediye sakaNomtiba Sithebe esimancancane Mabizwa iNgonyama ehlathini Ndwandwe waseGudu Wena owaguduza inkomo zamadoda Nina boNjinji Nkomo... qhubeka ufunde »

Selela

Matekase Makoro Ha seala sekgaohile motonosi ha se ya kgaoha se entse lehohoba. Ke Mankga lefotha le mohla ho sa hlajwang. Ha Ngakana o ya hetla o hetlang monga podi a etla. wa Manthatisi, ya ithatisang motho leha a sa morate..!

Selepe

Selepe sa Tau Maroborobo! Ke se-nkga-nama-e-le-siyo. Selepe sa Mahlahlathele, Sa Serame-Mpolaye. Le re tsela ena e ropotswe ke mang na? E ropotswe ke nna morpodi-a-tsela, mohalerwa, montlee.  

Seleka

Ke Mokwena wa Maiyane wa kgomo ya leruo Leruo la kgomo, Mora Motlohelwa; Ba Mmamotetenene a kgosi Ba Kgatampi e ntle, Sebapalla Ba Maleruo le tloha ho kgomo, le ye ho Motho ———————————————— Ke Mokwena wa ... qhubeka ufunde »

Sethunya

Ke Mokoena Mohlakwana Motho wa Mmapholo ya disema maila ngwathela Motho ya sa jeng sengwathwana sa Maobonae Ke Mokgola Motebang wa Napo le Mosito Letlama.

Akuvumelekile ke lokho!