Sehlabane

***Sereto sa Sehlabane***

SEHLABANE(Sithabane)

SEHLABANE MARETILOGO MANTLHA MANGWE A FULAME!

NDI VHAVENDA MUTHO WA TENDE NDIA MEDZA MUHULO O KHONWA NGA SHAMBO RENE RI VHATHU VHA VHAU TSHISIMANE(SEDIBA) TSHA VHEMBE RINE VHA TSHIKHWITA TSHINONGA MMANE MUTHO A SA NGO FHARELELA DABI U YA WA MOKGALAKA WEE!!!

MOTHO WA BO MOHALE MOHALEFAOHLE ORE NTLE ARE NTLONG A PHALA BO MATOME THATE YA SEEPE O REMA GA TEE A KOMA SEHLABANE WEE!

KE SEHLOGOLO SA DIKWENA BAROKA MEETSE A PULA BAKONE BA NTSHI DIKGOLO MOKGALAKA WEE!

MOTHO A BOYAGO BOGALAKA HONE TSHISIMANE TSHA VHEMBE KE LEPSYIKA LE TSWALELA NGOPE A LE TSWALELE KGOMO FELA LE MARUMO LEA TSWALELA.***

Tags:
Umbhali: Bongukholo Khumalo