Kgasago

Sereto sa Balobedu ba ga Kgasago*

Ke Rena baga kgasago ya Mmamodisa a dikgomo

E se rekwe go rekwa moleti a thaga

Wa seya le pitsa masemong

Re ba Mmanoga a ralala bodibeng mogoga wa noga wa sala kgakala…

Re Balobedu ba loba ngope

Balobedu babo Mogale re boa phokole setloumaneng sa moxaba a loko a Mogale

Ga geshu ga ntshwantshwa lebelo ga boloko boxita pula ya tsheola

Re Baroka

Bapedi

Babina noga ya mooketsi

Re Ralobedu baloba Ngope

Balobedu babo Mogale a Matome

Re boa phokole setloumaneng sa moxaba aloko a Mogale gageshu gantshwantshwa lebelo ga boloko boxita pula ya tsheolaala kgakala

Tags:
Umbhali: Bongukholo Khumalo