Mamabolo

(Sereto sa Balobedu ba ga Mamabolo)***

Re ba ga Mamabolo Seolwana

Seolwana sa Mmatladi

Sekgopa banna Matolo

Phoofolo tsa mesela ye menyenyane

Ke rena ba ga Mamabolo

Sebudusa ka Letsatsi,

Mola batho ba dudusa ka pula,

Batho ba gommakweng ka meso e gofela

 

Ke rena dikolobe tsa bjatladi

Bjatladi bia mmamorela,

Boana kolobe

Bomasuputsane, ba ja digwera!

 

Agee! ba Bjatladi’ a Mmamorela,

Ga nkabe thaba direkwa,

Ke be ke tla reka mahufse,

Thaba ya sehlora ka thoko

 

Re bona ba baapara nkwe le pheta ya thaga,

Mogoši a go boya bokgalaka,

Ba re namela hwiti o bone,

O bone legoal le botse bošego

Ke rena bana ba mmamabuduša ka tšatši

Mola bangwe ba baduša ka pula

Ke rena bjatladi bja marorela

Boana kolobe

Kolobe se tšwa letsitele

Thabeng tša mahufse

 

Wa sa reng šhate o duma dilo tša batho!

Agee Dikolobe

Tags:
Umbhali: Bongukholo Khumalo