Mafa

Mafa Molapatene a Masilo

Batho ba phala fulela thabeng

Fase re sia manangana re sia dingena mesifa

Re batho ba mapatole a se tia koma leolene

Ba mafa re tswetswe re sena kgosi

Ke batho ba koroboyi ntsha batho madibeng

Ba mogwe monyala ka dipudi mmatswale a duma maswi

Ke batho ba ramoganyakana kolobe,

Kgomo se boya masegare se amusha ohle mabotla.

Ke batho ba thaba ya sekgetlo sebotje,

Thaba ya mmamarumo abo nakene

ke babo maditsi a phoofolo,

A hwetsa maphoofolo a dutse a tsentsha letsubitsubi

Nna ke motho wa mma Polo a Sibipa,

Mmipegela mpopona gake rogane kea reta..

Dikolobe tsa mankgekge a boloko, gotswa go kolobe kere.

 

Tags:
Umbhali: Bongukholo Khumalo