Indabuko Yakho

Mmakola

Sereto sa Mmakola*** Ke Masetlaoka Mashedi Manangana mankila go tloga, Ke Batho bao ba Jeleng Kuru la Mogale. Ke bana ba Kgoshi ba Kola Mashoka, Masetlaoka a Moloto. Bakone ba Ntshidikgolo***

Makgalo

Sereto sa Batshidi ba ga Makgalo*** Batshidi Wee! Agee wasare  chidi boela Sekgopene sa Mailula sa Mamotlhaka selemo. Letlhabula ya ba kowane ya marega. Me Batshidi ba Mmasekgope re kgopa mmata maswi a kgomo ga re kgope. Me ditlogolo tsa Mathunya keke salla maforong. Ditlogolo tsa Makena sekoting m... qhubeka ufunde »

Machete

Sereto sa Batshidi ba ga Machete*** Batshidi Wee!! Agee wasare chidi boela Sekgopene sa Mailula sa Mamotlhaka Selemo Letlhabula yaba kowane ya marega. Me batshidi ba Mmasekgope re kgopa mmata mafsi a kgomo gare kgope. Ke ditlogolo ts Mathunya keke salla maforong; ditlogolo tsa Makena sekoting ke mpo... qhubeka ufunde »

Mogopa

Sereto sa Bakwena ba Mogopa*** *SE TLHAPA KA BOLELE, MOSAMO WA GAGO E LE MOTLHABA, SE INGWA KA LETHLAKA LA NOKA E KGOLO YA ODI. *KWENA E NTSHO YA BA MODIANA TAU, FIFI LA MOKWENA E ERENG ETSWA E TLHOLLA BAIMANE, E TSWE E EME KA MAROO KWITHING BA RE GASE YA O DI KE YA KWA LEGAPYANE *KGAGARAPA YA MANGA... qhubeka ufunde »

Diaho

Sereto sa Bakwena ba Diaho*** Mokoena oa Nkopane ea Mathunya Maila ho ngoatheloa Motho ea sa jeng sengoathana Ea jang polokoe kaofela Motho eo e tla re ha a eja ho thehe meriti E menyane le e meholo ea diotloana Ke koena, Koena ha e hlape e theosa, e hlapa e nyolosa madiboho Hobane ha e theosa, mets... qhubeka ufunde »

Ramaota

Sereto sa Bahlakoana ba Ramaota*** Mohlakoana wa Tele Motawana, Maila ma ngwathelwa. Maja polokwe e feletse e seng sengwatha.  

Matsoane

Sereto sa Bakwena ba Matsoane*** Ke Mokwena wa Mantsane a Monaheng Makelekele a kadi a tšolo Maila ho ngwathelwa ya jang polokwe kaofela ya jang ha ho theha meriti meriti e mona e menyanne ya diotlwane

Maila

Sereto sa ga Maila** Agee Maila wee! Agee Ditau wee ! Agee Mosalate ! Wena o boyago Salate Lehlapa Kwena, Mo ba rego wa hlapa lesele le a hwa. Ke Maila Swiswi la boroka , Laifala Pula e yana. Ga ele Medupi ke boya nayo bošego   Ye e boyago seopela ntšhiroge , Ke tšhirwe ke serumule . Batho ba ga... qhubeka ufunde »

Mosholi

Sereto sa ha Mosholi*** *KE MOKUBUNG WA MOSHOLI WA MAROKWANE KE SEGOJA, KUBU KUBU NTSHA MAROTA RE BONE, *KUBU E KANA KA NTLO YA MOSEME, *TSE NYANE DI A SESA, *TSE KGOLO DI TABOLA MADIBA, *KE KGOMO YA METSI, *HA E THULE KA DINAKA E THULA KA PHATLA, *KE KGOMO E TJHITJA.

Makobe

Sereto sa Kgosi Makobe*** 1. Makobe moapeša naga Mapitipiti a Rantlapela a Bokone Gabare ga borupi ke Marega Makobe ka tloga ka rupa Marega a šala koa molotong Gabare setla bola sehlare, samapatla a modiša sa tloga sa rulela mohlare 2. Kgoši etša Macilo Selalame Sediba e fatetše ke Mohibudi a ... qhubeka ufunde »

Ama-categories

Izithombe

Akuvumelekile ke lokho!