Indabuko Yakho
Inqolobane yomlando kaZulu

 

Ama-categories

Izithombe

Debeila

Sereto sa Baroka ba ga Debeila Ke Manare a magolo a mmaphaka Lehumo la Nape malekanakgopo ya Tlou. Re Baroka gare etobe re tšwa Moenong, Re boa Lekokoto la mmanko a kgomo kua Hlabile ga Mmahlaredimakata barego hlare di mela ka go gana Baroka Reboa Mmamabolo’a kolob’abjatladi kua thaba bošega. Re bana ba Mmafefer’a leselo barego  fefera ontšhiele bana baka ba letše le tlala maleng. Lepeletša maoto Mokgalaka tena. Rena gagešu gare namele rea fologa oa šalang kagodimo o nee Letswalo napile ke Letswalo. Re boa Tseletsele ga Mmarahunyane, Kgopo ere go tsena fao timele. Leb... qhubeka ufunde »

Papole

Sereto saBaroka ba ga Papole Morifi Mamokgadi Ke Morifi ke Papole batho ba Mamokgadi Ke Montsu se epa mothloa Kwena ya Madibeng Baroka ba metsi a pula Batho babo Rangoane ya Tlulame, Ke Batho badi tsila di manyokanyokana Kgorong ya dira ga go lawi!

Kgoete

Sereto sa Kgoete (Banareng) Ke Banareng ba Kgoete Bao ba Bowago Makhutjwe ga Sekororo sella gotla Gomme Makhutjwe baisha moano. Ke Batho bao Bowago kua Lephatji la mmaseleke se kobong barego sebone ke Mokwena ge ele mosena kgomo o hwile a se duma. Nna re baroka Re bana ba ga Kgolo marole a`matlou le... qhubeka ufunde »

Ramabulana

Sereto sa Baroka baga Ramabulana Ratau Baroka baga Ratau Rena re Madimo gae mang Nageng Re bana ba Mosadi yola wa mesela ya diphukubje Barego thaga ga etjwe lehlakanokeng Baroka Ga gesho re tjwa Motsepula Manonyaneng Naga tja bo mmalegopo la kgomo Gageshu Naga e fata ke Dikgaka; Ga ele badia batla k... qhubeka ufunde »

Umlando ongelona iqiniso

Umlando ngelona iqiniso*** Nina bakaSomnandi ka Ndaba woza ngange umlomo umlomo uyangiwa kithi kwaZulu! Ake ngichaze ngomlando ongelona iqiniso kodwa ube  ususabalale wagcwala izwe lonke kangangokuthi sekuthanda nokuba nzima ukuba uqonidiseke. Kwesinye isikhathi umlando uphanjaniswa ngamabomu ngoSo... qhubeka ufunde »

Moyo

Umlando ngesizwe sakwaMoyo. Abantu bakwaMoyo abatholakala kakhulu ezweni laseZimbabwe bayisizwe esikhulu futhi esinomlando ojule kakhulu. Indawo abatholakala kuyona kuthiwa kusebuKhalanga nokususelwa egameni elithi ‘Karanga’ nokuwulimi olukhulunywa kakhulu kuleya ndawo. Ezinye izilimi ez... qhubeka ufunde »

Makgalemele

Sereto sa ba ga Makgalemele Rena re bana ba Kgosi Ba Kgalema’ a mosadi ‘a Borwa wa Makgalemele ‘a Molefe Kutwana nyakwana’ bo Mmamorietsane wa bo Mmolawa Re bana ba Kgalema’ mosadi e moso Ba rego tshabang Mabefe showe o etla! Ba re Tau lesa kgomo Mabefe oe tla Nna re Ba... qhubeka ufunde »

Galane

Sereto sa ba ga Galane(Matebele) Mafiri maja bobola Ke ba gaGalane a makhafola Ba Sehlakwana sa Matebele Re bana ba Mmakahlola ka thaba Tibane Are ge a bitja Malose a bo lepedi a ngwana mofo oa tuma o tuma le bakgonyane Motho wabo tjale a bo jone setshosa batho ke mafiri maja a bobola Bare batlaja l... qhubeka ufunde »

Mathibela

Sereto sa ba ga Mathibela. Ke rena bo Mamashianoke a lekgehle molomo ntsokotsoko Ke Nonyane e tsatsailane maila go kgongwa,wa e kgoma madimo aa tsoga Tsatsailane inyoni wayithinta kuvuka isivunguvungu Ke kgongwana ya bo marulanyane Ke kgongwana ya bo motxwagele. Ke batho ba bo gelela bokgabo morwa M... qhubeka ufunde »

Motobetjane

(Sereto sa Matebele a Motobetjane) Ke rena Matebele Makonkwane Ra hloka kgomo re ja motho! Re maku’bu-kgomo Matebele Matebele a go Sepela a sa tšwara! Ba re makubu ga bane sereto Sereto ke mma bona a hwile! Ke bona Matebele makonkwane Ba rego ba hloka kgomo ba ja motho! Ke batho ba gabo Lemetša ... qhubeka ufunde »

Akuvumelekile ke lokho!