Mofokeng

Sereto sa Bafokeng

Mofokeng kebo phuka hae lale makwala re none,

Ke Bafokeng ba Tshele bo Molopa ba Mammulene kele kwekwe de mmutlanyana

Kapa

Mofokeng waha Dijana

Motho wahabo Boi wahabo M.osebetsi.

Nkadimeng papasane kerote ho rota kalempara hoa diyeha.

Kapa

Ke Mofokeng waha Dijana,

Motho wa ha Pudumo eya hlaba,

Ehlabile ntjanyana tse rolonyana beng batsona bantse balla baitlhakola menyepetsi,

Lepe se madi se malobolobo

Mofokeng wa ha Mare wa Dijana- Naledi e tshweu tsheka dilemela,

Ngwana wa bo Morongwe le Morongwenyana wa Mantshapole!

Phoka!

Kapa

Ke Bafokeng ba ha Tshele ya lekotwane

Batho ba Mmammulana Motlatla,

Batho ba Lebodi le bokopa le tswa kwana ha Tshele,

Le tla le bebenya ditetswana lekwee-kwee ke lang ha tshele hoja ho dutswe ho iketluwe ho suuwa kobo diqola,

Batho ba jang mmutla o le tala botho batho ba mmapeshwane ba mma seolo se mahabaka se habakilwe keng se habakilwe

Ke lona ba ha Modibedi

Lekhula la bo ntshekwane motho mofubetswana,

Motho Motshwana,

Mokhwenyana o mkena a hlobotse bohweng o kena a hlobotse habo mosadi wa hae.

Tags:
Umbhali: Bongukholo Khumalo