Kobe

Sereto saBabirwa ba ga Kobe

Ke Babirwa ba Mmantotole

Ke Balatola mphale

Ba gana pudi eja mongangane.

Ba Batswago ngwala la Mmankgotsa

Bare Mohau

Bare Tlala

Bare Kgolo ke di pedi

Bare tshitshidi

Bare Maphena

O se bone mmirwa ale tee,

Babirwa ba tletse lehwiliri

Ba bahlagang sebato sa bo RaBotsumi Seohlolo

O se gohlole o tla tshosha dibata nageng

O se alele nama masare

O tla ruta mabu bohlale

Ke mahlaba a dusa Kgomo ohlabiwa ya dona tsa ditshadi a dihlabiwi

Ke ba kgomo ya pelo ye mpe ge nkebe esebe mehala e be tla gana le maswi a yona

Ke Batho ba bo makwafa diatla

Nkabe ke kwafe diatla pelo e dire tsa bosadi

Kobe wa Marua

Nare Sekoba dinea a phetha Sephephetha a salo naso

Sa Mohlakana a Sebotlane

Ke Batho ba bo Mmankgodi wa goja moumo thabeng

Batho ba bo Tauyatswala a Molefe

Batho ba bo Mmasiang a Kobe

Ke batho ba bo mathaba ka mpa go kgora

Mmankgodi Kobe

Tags:
Umbhali: Bongukholo Khumalo