Indabuko Yakho
Inqolobane yomlando kaZulu

 

Ama-categories

Izithombe

Incazelo ngeNtolwane

Nina beSikhukhulane sikaNdaba esikhukhule oMame sabetshatha, saye sayobalahla ezinkwazini zoThukela!! Nanso-ke iNtolwane nina beSilo. Izimpande zalomuthi zinsundu ngokombala, zithi lapho sezifakwe emanzini ziwaguqule umbala abe bomvu tebhu. Wumuthi ophalazayo lona, ukhipha ukhucule yonke inyongo kanye nezindenda. Uqeda isidina nezinduna kumuntu osuke ephalaze ngawo, ubuye udambise nezinhlungu zesifo sehliziyo. Kubantwana uyachatha, uchathela ukuqanda izinhlungu zesisu esikhipha igazi. Uyagena nasemithini yokugeqa iqolo, ezinsizweni nasezintokazini. Abazali babuye bafake impuphu yawo ephalashin... qhubeka ufunde »

Akuvumelekile ke lokho!