Indabuko Yakho
Inqolobane yomlando kaZulu

Cele

Cele Ndosi Nombedu Khumbuza Nkomo kayivuswa Nkomo isengwa ilele Wayisenga imile iyakhahlela Siqunga esihle esingahlalwa nyoni Siqunga esihle esizalela amasakabula Mkhokheli owakhokhela isizwe ekugqilazweni Dubandlela Vico akagezanga Ubuye nensila emfuleni Ngoba ethembe ukugeza ngobisi Magaye,Mande M... qhubeka ufunde »

Kubheka

Khathide Masobode, Wena owasobodela udlubu nokhasi, Mgwaqo awedlul’esibayeni, ngoba kuvalwe ngamakhanda amadoda, Mbend’ebomvu enjengetolwane, Boya obuningi obungangenyathi, Mbokod’ebomvu kaMagayiza esunduza abeSuthu namaNdebele, Sicabha esihle esakhothwa izinyoni zakwaKhathide, Som... qhubeka ufunde »

Ngubane

Mbovu, Somahhashi Nyoniyezwe Nomafu,Myaluza, Ngcukumane, Zikode elimhlophe, Matomela, Nzombane,Ngogozabantu, Nomasikisiki,nyon’esindwa isisila sayo, Ndoda kaNyamazane, KaSodlelezi esadl’amabele amhlophe sawashiya nenkehlane, Ngcingcw’ephuza kwezid’iziziba, Uma ingaphuza kwezimfushane umlomo ... qhubeka ufunde »

Nzimakwe

Phehlukwayo Chenge Mbumba Nyawo zimhlophe Joba

Maphanga

Mnguni, Qwabe, Gumede, Mnguni kaYeyeye, Osidlabehlezi bakaKhondlo kaPhakathwayo, Abathi bedla, babeyenga umuntu ngendaba Abathi “dluya kubeyethwe”, Kanti bahlinza imbuzi, Bathi umlobokazi ubeyethe kayikhuni, Sidikida lolodaba, Phakathwayo! Wena kaMalandela, Ngokulandel’ izinkomo zamadoda, Amaz... qhubeka ufunde »

Khambule

Mzilankatha Inkatha kayingeni endlini Yangena kubola izinkaba zabantwana Mlotshwa Nina bakaMaweni Msuthu Mncube onsundu nezinyawo zakhe Nina baseSilutshana Malangatsha

Myeni

Mdolomba Mzukase, Mnguni wasenhla Wena waseNingizimu Mabasendleleni zombili, enye ngeyokuya , enye ngeyokubuya Gwebeshomnyama ,ophuza amanzi okuhlalelwa  Wena owabalekela insingizi ngokusindela uthi silwane Mdlomba kaDuma  Wena ongengakanani ngoba nasentendeni yesandla uyahlala  Ngwenya kaMalambe... qhubeka ufunde »

Nhleko

Mgilitsha! Nyanganduna! Masomane! Ngubo yengwe neyengonyama Mbambo zenyathi Malinga! Owalinga izinkomo zenkosi Mancwanga! Nyawo zimhlophe.

Madlala

Hlokohloko, Sishi Khabalidaka,Mpumuza Sozabe Nodlomo Dlobeni Nina enadla inhlunu niyililela Somagodla owagodla ingwe nengonyama Mabiya ngothuli amahlahla ehlezi

Nzuza

Mahlobo, Mshazi Debelimdaka, Bomvula. Wena owahlaba iso leSilo ngomuso wahlaba eleNgonyama Nozishada kaMaqhoboza Owaqhoboza izinkomo zamadoda UMajiya kaDiniZulu kaMsuthu Mudli

Akuvumelekile ke lokho!