Incazelo ngeNtalibombo   ( INgwedlane )

;;

Nina bakaSingquma khuluma bakuz’umoya abasezitheni nabasemakhaya! Inkomo eyabuya yodwa kwaSoshangane ezinye ziyokufa uMdlebe! INdiha le babayo enjengeSibhaha sona simababa kuMahashanga! #ISilo uDingane leso iSilo sakithi eMgungundlovu . Enhla nasezansi ngiyayibingelela yonke iNgabade . Ngethemba basaphila abeSilo , thina sisaphila eMantungweni . Nina beSilo le Nduku eniyibongayo kuthiwa yiNtalibombo igama layo , ibuye ibizwe ngeNgwedlane , noma ngeNhlanhlenkulu, noma ngenkosi uCetshwayo . Intelezi enhle yokwakha isithunzi lena . Imila ehlanzeni . Isithombe sale Nduku sisithole ku Baxollelle Vuyollwethu Magqazollo kuFacebook.

Yenzani le Nduku?

Nina beSilo lena yintelezi enamandla kakhulu , isetshenziswa kakhulu abamnunzana beyisebenzisela ukwakha isithunzi . Yinhle kakhulu kwezesithunzi. Le ntelezi iyaphalaza , iyageza , iyagquma futhi. Le ntelezi ayitshalwa ekhaya nina beSilo , ngoba uma uyitshale ekhaya iphuphumisa izisu uma abesifazane bekhulelwe, igulise nabantwana abancane , ibashonise ukhakhayi. Kanti naye umnumzane uyisebenzisayo uye athi ukuma ukuyisebenzisa uma owakwakhe ekhulelwe . Le ntelezi kuthiwa eNdulo yayisetshenziswa kakhulu ngamaKhosi , eyisebenziselwa ukwakha isithunzi nokwesabeka . Le ntelezi ibuye isetshenziswe kabi , baye bacuphe ngayo owesifazane angene esikhathini, kuyileso sizathu ibuye yaziwe ngenkosi uCetshwayo kususelwa esigamekweni saseNdulo  seSilo uCetshwayo neNdlovukazi yamaNgisi uKhwini Vitholi .Le Nduku iyakwazi futhi nokunqamula umopho weFindo kowesifazane, ikakhulukazi umopho wobuthakathi… Le ntelezi iyathakwa nakwezamacala .

Khumu!!

Niphile nina beSilo. Vakashela uYou Tube wethu osihloko sithi “Kholo Khumalo TV” uthole ulwazi oluthe thuthu …

 

Tags:
Umbhali: Bongukholo Khumalo