Incazelo ngeWozawoza (Cymbopogon citratus)

IWozawoza

Nina abeMbuzi ka Dambuza abayibambe ngendlebe yabekezela ayinjengekaMdlaka ngaseNtshobizeni yena ayibambe ngendlebe yadabula yaqeda amadoda! INdudumo yakithi eMgungundlovu! Enhla nasezansi ngiyayibingelela yonke iNgabade , ngethemba basaphila abeSilo kuzo zonke izindawo lapho benkanise khona . Cha , thina sisaphila kwaMntungwa. Nina beSilo lo muthi eniwubona esithombeni kuthiwa iWozawoza ngesiNguni kwazise usetshenziswa kakhulu ekudonseni . NgesiLungu kuthiwa yiCymbopogon citratus , noma Lemon Grass. Le Nduku isemndenini owodwa neSiqunga kanye noTshanibezwe. NeSiqunga naso siyabizwa ngokuthi yiLemon Grass ngenxa yephunga laso elihle, nayo le Nduku inelihle iphunga. Le Silima seSinyemfu soweSifazane esintshontshe umsebenzi wami siyowufaka kuTikTok ngisasho ngithi asihlukane nomsebenzi wami ngoba sizozisola!!!

Yenzani le Nduku?

Nina beSilo njengoba negama lale Nduku nalo lizichaza, le Nduku ingena kakhulu kwezokudonsa . Iyangena eZigubhini zokudonsa, iyangena eZibungeni zeBhinisi. Amakhasi ayo aye ashiswe eBhizinisini ekuseni uma kuzovulwa iBhizinizi, inhloso kusuke kuwuletha amaKhastama . Kanti futhi amakhasi ayo le Nduku abuye ashiswe uma umuntu ezothatha uhambo olude , ashiswe njengeMpepho kukhulunywe neziNyandezulu. Avikela umuntu kwimimoya emibi. Le Nduku ibuye ingene eZikhafulweni zokubuyisa isithandwa. Iyangena futhi nakwezokuqomisa. ISigaxa sayo siyangena emithini emhlophe yamaSoka. ISigaxa sale Nduku siyangena kwezoBulomo nokuthandeka. ISigaxa sayo le Nduku siyangena emithini yeDlozi , imithi yokungenisa iDlozi. ISigaxa sayo siyangena nakwezokwelapha. ISiphungo saso sihle kakhulu ekunikezeni amandla amaSosha omzimba. Kanti amaKhasi ale Nduku kwenziwa ngawo iTiye okuthiwa lisiza kakhulu ekubuyiseni amandla, eligeza namehlo ukuba akwazi ukubona kahle futhi. Le Nduku iyaphalaza , iyageza iyagquma futhi.

Khumu!!

Vakashela uYou Tube wethu osihloko sithi “Kholo Khumalo TV” uthole olunye futhi ulwazi ngempande.

Tags:
Umbhali: Bongukholo Khumalo