Incazelo ngoMahlabekufeni\uVuthane\Croton gratissimus\Lavender Fever Berry :

 

Nina bakaMakhalimakhande njengeZulu lona limakhalima limandindizela! UTshwala bukaGologo babungaphuzwa muntu kithi kwaMalandela babuphuzwa yimihlambi yezinyamazane! Enhla nasezansi ngiyayibingelela yonke iNgabade, ngethemba basaphila abeSilo . Cha, thina sisaphila eMantungweni. Nina beSilo lo muthi eniwubona esithombeni kuthiwa uMahlabekufeni ngesiZulu, ubuye ubizwe ngoVuthane . Lo muthi ngesiBhunu ubizwa ngokuthi Laventelkoorsbessie . NgesiNgisi bawubiza ngeLavender Fever Berry. IBotanical name yawo uCroton gratissimus. NgesiTswana kuthiwa uMoologa. Kanti lena phezulu eVenda bawubiza ngoMufhorola.

Ngabe welapha ziphi izifo uMahlabekufeni?

Kulo muthi kusebenza ixolo, amacembe  kanye nempande. Lo muthi uMahlabekufeni ungena ezindaweni eziningana.  Lo muthi uwumuthi wokugeza isisu ,  kuye kugaywe ixolo kwenziwe impuphu ephuzwa ngamanzi afudumele , iphuzelwa ukuhlanza ingaphakathi. Iba yimbiza ehambisayo . Le mbiza ikhipha eningi inyongo ngokuhambisa kanye nangokushobinga. Ishisa izilonda emaphashini nasesinyeni. Ikhipha amanzi nenyongo kuyo yonke imithambo yomzimba.Le mpuphu ibuye ithiwe phohlo kancane nasesithweni sangasese soMame, incele amanzi angadingeki,ishise nezilonda ezibanga izinhlungu lapho owesiMame eshobinga , noma eseNkonzweni yaseKamelweni.   Amacembe angena kwezemikhuhlane, angena eziphungweni nasekugqumeni. Izimpande nazo ziyangena ezimbizeni , nazo zishisa izilonda ngaphakathi. Impande kaMahlabekufeni iyangena ezinsizini zeMibhulelo nakwezaMalumbo. Impande kaMahlabekufeni iyangena nasezimbizeni zokwelapha izifo zocansi.


Khumu!

Ngena kuYou Tube wethu osihloko sithi “Kholo Khumalo TV” uthole olunye ulwazi ngempande.

Njuphile nina abakaQambi lankomo ukuba zilahlekile ziyokufa uMdlebe kwaSoshangane!

 

UMahlabekufeni

Tags:
Umbhali: Bongukholo Khumalo