Izithakazelo, kweleNgabade jikelele:

Izithakazelo, kweleNgabade jikelele:

Wena weSilo nazi zezinye zezithakazelo zezibongo ezitholakala lapha KwaZulu -Natal , nakwezinye izingxenye zezwe. Ake ucoshe nawe .

Izithakazelo :

Bhembe – {Mashinini, Guliwe, Ntozimandla}

Bhengani- {Singo, Nyambawu}

Bhengu –{ Ngcolosi, Shongololo, Dlabazane, Ngwane}


Bhuyeni- {Sigwaxa}

Biyase- {Khathini, Ziqubu}

Biyela- {Ntshangase, Menziwa , Ndabezitha, Mvundlana}

Blose- {Ndelu, Shinga,Lwandle,Mthombeni}

Bophela- {Hlomuka, Ngidi}

Bukhosini- {Mtshali,Khondlo, Mantshinga}

Buthelezi- {Shenge, Sokwalisa,Mnyamana ka Nqengelele, Phungashe}

Caluza – {Mnguni ,Cambi , Mathaba}

Cebekhulu –{ Linda, Nsele, Mzimba}

Cele – {Ndosi, Khumbuza, Dubandlela}

Chamane – {Nzama, Wosiyane, Dingila

Gcugcwa, Mashiza}

Chiliza – {Ngubonduna,  Mdunge}

Chonco –{ Gambushe,Shayimamba”

Chule – {Nxele}

Cibane – {Shongololo}

Cindi – {Mahlaba, Mashinini}

Dladla – {Mgabadeli, Ndabezitha}

Dimba –{ Dukada, Fanisa, Fenya, Mnguni,Nkundlande}

Dindi – {Mhlongo, Mgabhi, Njomane}

Dlamini – {Nkosi, Hlubi , Sibalukhulu, Mlangeni,Samketi}

Dlamini{Malandela,Nyanya, Shenge}

Dlamini-{Jama ka Sjadu, Mzizi , Miya}

Dlamini{Lokothwayo , Mntungwa}

Dlamini-{Nhlangwini}

Dlamini-{Lusibalukhulu, wena waseMakhuzeni}

Dlamlenze – {Shamase, Nzima}

Dlangalala – {Galu, Nyamenja}

Dlomo – {Mkhabela, Dinangwe, Bhelesi, Fabase}

Dludla – {Cebisa, Sikhakha}

Dludlu – {Mtima, Mzomba, Sikhakhane}

Dlungwana – {Nondaba, Gagashe, Zondi}

Dlungwana\Ndlungwana-{Khumalo, Sechaba, Mntungwa}

Donda – {Ngonyama,\ Masinga, \Thusini,\ Manqele, \Mzimela\Mbokazi}

Dubazane – {Mwelase,Mntungwa}

Dube –{Mtima,Nzwakele ka Khushwayo, Mbuyazi, Lushozi, }

Dube-{Qadi, Ngcobo, Mafukuzela}

Duma – {Shinga,Ntenga, Mthombeni, Lwandle, Mseleku}

Dumakude – {Shange}

Dumisa – {Gcwensa, Ndimande, Manembe,Mnikathi}

Dunge – {Chiliza,Ngubonduna}

Duze – Seyama,Mazibuko

Fakathi – {Somdibela}

Fakazi –{Ntanzi, Ntombela}

Fakude-{Mtolo}

Gabela – {Lindamkhonto, Mgabhi, Nsele, Mntungwa, Vezi}

Gama – {Shabangu, Mbokanez}(bakhona abangoMlangeni)

Gamede – {Magadlela, Mkholwa, Mbebe, Sebenzekhaya}

Gasela – {Chiliza, Mdunge}

Gazu – {Sibiya,Sotobe, Manyelela, Mpangalela}

Gcaba –{ Thembela, Nombela, Mbuso}

Gcabashe – {Mnguni, Gumede}

Gcumisa – {Ngwazi}

Gcwensa – {Dumisa, Ndimande}

Gebashe – {Ngcaweni, Mnguni}

Gedeza – {Mnyandu, Nongalaza, Nondela}

Gina – {Mhlungu, Magadlela}

Gininda – {Nyembezi, Shamase}

Goba – {Mbambo, Mageza}

Gobhozi –{Nyuswa, Ngcobo, Fuze}

Gule – {Malambule, Nselenduna}

Guma – {Siyaya, Mangena}

Gumbi – {Ntini,Ndandali, Mlotshwa,Somkhanda}

Gumede – {Qwabe, Mnguni, Khondlo, Yeyeye,Phakathwayo}

Gwacela –{Mbili, Mhlanga}

Gwagwa – {Mlambo, Qunga}

Gwala – {Mphephethwa, Nkondlwane }

Gwamanda – {Yengwa, Sochumase}

Hadebe – {Bhungane, Mthimkhulu, Langalibalele}

Hlabisa – {Ngotsha, Mdinwa, Songiya, Somfula}

Hlatshwayo – {Mhayise wakoLanga}

Hlela – {Madlula, Hangala, Kunene}

Hlengwa – {Mashasha }

Hlongwane – {Matiwane ka Masumpa,Sangweni, Ngwane}

Hlongwa – {Gabhisa, Mtumaseli, Lange, Khawula,Shozi}

Hlophe – {Samela, Thumbeza}

Hlubi – {Nkosi, Ludonga, Mavuso}

Hlubi-{Mthimkhulu, Bhungane}

Jele – {Nonyanda,Luvuno}

Jali – {Bhengu, Ngcolosi, Dlabazane, Ngwane}

Jama – {Dlamini, Mzizi, Sijadu}

Jamile – {Nkamzwayo, Mehloluhlaza, Nsele

Jili – Vilakazi}

Jiyane – {Mkhathini, Magolwana, Mahlinza,Mkhabisanyathi}

Khaba – {Ngobese, Mqungebe }

Khanyeza – {Ngwane,Ngcolosi}

Khanyile – {Ngwane,Sothole}

Khathi – {Nandisa, Mbende, Sotobe,Sibiya}

Khawula – {Hlongwa, Gebhezi,Shozi}

Kheswa – { Nozulu,Hadebe}

Khambule – {Mzilankatha, Mlotshwa, Msuthu}

Khomo – {Sibiya, Zamisa}

Khoza – {Mlilo, Ntshingwayo ka Mahole, Wena waseSiphezi,Sokhabase, Gumede, Mkhathini}

Khumalo – Mntungwa, Mzilikazi ka Mashobana , Ndabezitha}

Khubisa – {Nkomo, Ncube,Khambule, Mzilankatha}

Khuboni – {Mbhele , Ndlela ka Sompisi ka Guqa, Mphemba}

Khulu – {Mbulazi, Mntungwa,Mbulazi , Ndabezitha}

Khuluse – {Hlongwa, Gabhazi, Mdindela,Shozi}

Khumbuza –{ Cele, Ndosi,Magaye, Mande, Vico}

Khuzwayo – {Qwabe, Gumede, Mnguni ka Yeyeye}

Khwela – {Ndulini, Nduli, Mgabhazi }

Khwane – {Dlakela, Gugushe}

Kubheka – {Khathide, Masobode, Magonondo}

Kunene – {Madonsela, Mtimande,Sgweje,Bhambolunye}

Kweyama – {Vezi, Dladla,Ndabezitha, Mgabadeli}

Langa – [Sothole, Gabhazi, Ngwane,Shiyabantu}

Lamula – {Zinyane, Mthembu}

Lembede – {Ndima}

Linda – {Cebekhulu,Nsele}

Nhlangulela – {Gagase ka Nzepha}

Nkosi – {Ndlangamandla, Mphazima, Mbambonde kwezeNdlovu, Nina baseMandlovini, Mntungwa}

Lukhele – Mdluli, Mhlanti weNdlunkulu}

Lushozi – {Dube,Khushwayo}

Luthuli – {Madlanduna, Mshibe}

Luvuno – {Malembe}

Mabanga – {Dlodlo, Langa, Mpangazitha}

Mabaso – {Mntungwa, Ndabezitha, Mbulazi}

Mabena – {Musi, Mhlanga, Ncagu}

Mabizela – {Mshengu, Shabalala, Ludonga}

Mabika – {Dinane, Dinabantu}

Mabuya – {Msibi, Ndlondlo}

Mabuyakhulu – {Ndiyema, Mdotshana}

Mabuza – {Ludonga,Mshengu}

Machi – {Goba,Phehlukwayo}

Made – {Zimbu, Ngwane, Zimase, Mkhandlela}

Madela – {Longode, Ndaba, Hhoyiyane}

Madziba – {Shinga}

Madi – {Ngalonde, Ngwane}

Madide – Phikela, Mawandla, Sompisi

Madlala – {Mpumuza, Sishi, Khabalidaka}

Madondo – {Mnguni, Mnquhe,Mwelase}

Madonsela – {Kunene, Mtimande,Bhambolunye}

Maduma – {Mthiyane}

Maduna –

Mdlalose, {Nyanda, Ntuzwa, Sekethwayo}

Mafulela – {Mafobo, Ndondakusuka}

Magagula – {Mthombeni}

Magubane – {Dibanto, Nkomose, Msuthu}

Magutshwa – {Simelane}

Magwaza – {Yengwayo,Njinji}

Mahaye – {Nodanga, Ntombela, Ntanzi

Mahlaba – {Mbunjwa, Nsukuza, Shengele, Cindi}

Mahlalela – {Maziya, Mcanco}

Mahlangu – {Mabhoko, Magodongo}

Mahlinza – {Jiyane, Mkhathini}

Mahlobo – {Sokhela, Nzuza}

Majola – {Phakade, Mchunu, Ngqulunga}

Majozi – {Mnqamu, Gwanyana, Mbhulangwe}

Makhanya – {Mnguni, Yeyeye, Mpangazitha,Duze ,Phakathwayo}

Makhaye – {Shombela, Mdeke, Nyawokhulu}

Makhathini – {Mncwabe}

Makhaza –{ Luvuno, Sokhela

Makhoba – {Sengwayo, Ncwane}

Makhunga – {Phethela}

Malevu – {Vezi, Kunene, Ziqunde}

Malinga – {Mlotshwa, Vunisa, Zindela}

Maluleka –{ Thomoyi}

Malunga – {Ndlovu}

Mamba – {Nkosi,Dlamini}

Manana – {Ncusi, Mbuyise, Nkabinde, Ndimande}

Manqele – {Duyaza, Mthonga,Phakathi, Ndaba}

Manyoni – Mlotshwa

Manzi – {Nonkululeko, Njinji,Qomazitha, Nyokayebululu}

Manzini – {Zungu}

Maphalala – {Khoza,Wena waseSiphezi}

Maphanga – {Gumede}

Maphanga-{Maseko}

Maphisa – {Mlambo, Sishange, Mabhedla}

Maphumulo – {Mashimane, Doncabe, Zikode, Cwalile}

Masango –{Ntusi, Mdluli}

Maseko – {Ngcamane, Khubonye,Mnguni waseBuhleni}

Mashaba – {Ngungunyana, Phoseka}

Mashinini – {Guliwe, Bembe, Cindi,Ntozimandla}

Masikane – {Tiba}

Masina – {Mathebula, Mkholo}

Masinga – {Shobane, Njomane}

Masilela – {Mntambo, Mlondo}

Masondo – {Nyambose, Mpanza, Mthethwa}

Masuku – {Ndwandwe, Zisongo, Nhlane}

Mathaba –{ Mcambi}

Mathe – {Ncanana, Thenjwayo, Mzilankatha}

Mathebela – {Nsele, Lindamkhonto, Sodiza,Ntongadli}

Mathebula – {Masina, Mkholo, Mthombeni}

Mathenjwa – {Ndabezitha}

Mathunjwa – {Mvubu}

Mathibela – {Msuthu}

Mathonsi – {Dunga,Shekimbuya}

Mathwasa – {Silangwe, Ntamonde}

Mavundla – {Bhembe, Mwelase, Mngwemkhulu}

Mavuso – {Ludonga, Mshengu, Shabalala}

Mayise – {Phakathi, Nkomoye, Nsele}

Mayisela – {Mhayise, Jibela, Mbonane}

Mazibuko – {Nzima, Mwelase, Manzezulu, Phuthini}

Mbamali – {Mveni, Thobeni, Nhlanhlampofu}

Mbambo – {Goba, Mageza, Jangaza, Theneza}

Mbanjwa – {Sokhela, Magujwa, Dindela}

Mbatha – {Shandu , Ndabezitha,Sontshikazi, Mthiya, Manyosi}

Mbebe – {Guliwe, Mashinini}

Mbeje – {Mbatha, Shandu,Sontshikazi, Ndabezitha}

Mbhele – {Khuboni, Godide, Ndlela, Sompisi}

Mbhense – {Mgwaba,Nsibande,Nyathi emnyama}

Mbili – {Khosini}

Mbokazi – {Donda, Sontuli, Hlumakazi ,Nzimase}

Mbonambi – {Mbuyazi, Mabhodla}

Mbongwa – {Mbuyisa, Makhubo}

Mbongwe – {Sondisa, Maphanga}

Mbotho – {Nsindane, Mtolo, Mshikela}

Mbuli – {Mlawula, Lindisa,Mngunkazi, Gutshwayo, Nongombili,}

Mbuyisa – {Gqagqazela ,Mlotshwa}

Mcambi- {Mathaba}

Mcanyana – {Mayeza, Kholose, Mshiyane}

Mchunu – Macingwane,Ndabezitha, Phakade akagugi koze kuguge amakhosi aseNdulo}

Mcoyi – {Gumede }

Mdaka – {Nhlabathi, Mdomula, Magezana}

Mdakane – {Mlangatshe,Mzukwase}

Mdladla – {Thumbela, Mwelase}

Mdlalose – {Nyanda, Nhlaka, Dikane}

Mdletshe – {Ngomane, Msindazwe}

Mdluli –{Nyoka, Lukhele, Sikhangisa, Nzimande, Sikwayo}

Mdonswa – {Nguse}

Mdunge – {Chiliza, Ngubonduna, Makhathini}

Memela – {Gambu, Msuthu, Nontuli}

Meyiwa – {Msomi, Gasa}

Mfeka – {Mzimela,Mnguni}

Mgcaleka – {Mthembu, Mvelase}

Mgenge – {Maphahla}

Mgobhozi – {Mahlobo, Mnguni, Yeyeye}

Mhlambo – {Mngwengwe, Mzilankatha,}

Mhlanga – {Gwacela, Mbili ,Khabako}

Mhlongo – Njomane, Soyengwase, Wena weLanga, Mgabhi, Makhedama}

Mhlophe – {Dladla, Gadlela}

Mhlungu – {Ndaba}

Miya – {Mzizi ,Dlamini}

Mjadu – {Sonqandile, Mshikila, Ndlela}

Mjwara – {Mbelu, Mnangwe, Gubeshe}

Mkhabela – {Dlomo,Dinangwe, Bhelesi}

Mkhaliphi – {Mphephethe, Vilakazi, Jili, Binda}

Mkhatshwa –{ Nxumalo, Ndwandwe,Nkabahle,Wena waseGudunkomo}

Mkhithi – {Zaza, Mkhokeleleki, Mbembe, Langa}

Mkhize – {Gubhela, Khabazela, Gcwabe, Zihlandla , Ndabezitha}

Mkhonza – {Mhlongwane, Ngwane}

Mkhulisi – {Mwelase, Mthembu}

Mkhumbuzi –{ Magaya, Cele,Ndosi,Vico}

Mkhungo – {Lango, Sodi}

Mkhwanazi – {Sokhethabahle,Somkhele, Shamase, Nkwaliyenkosi, Ndonga}

Mlaba – {Ximba, Mabhoyi}

Mlambo –{ Mdineka, Sishange, Gubhuza, Ndlanzi}

Mlangeni –{ Magasela, Sishiya, Madondo, Mdephane}

Mlawu – {Nzamela}

Mlondo –{ Mgenge, Mntambo}

Mlotshwa – {Ntumbeza}

Mncube – {Khambule, Mlotshwa, Mzilankatha,Msuthu}

Mncwabe –{Mpangazitha, Phakathi, Sishangwe}

Mjoji, {Nina baseMawusheni}

Mngadi – {Madlokovu, Ngema ,Ntusi}

Mngoma – {Cenge, Mkhongisa}

Mngomezulu – {Dlakadla, Msuthu}

Mnguni – {Mzimela, Khonjwayo, Donda, Mfeka}

Mnikathi – {Gcwensa, Khaphela,Ndimande}

Mnisi – {Mvuleni, Nkophe,Madonsela}

Mnomiya – {Gininda, Shezi }

Mnqayi – {Mashiya,  Nsele,Hlubi}

Mntambo – {Mlondo, Vezi, Masilela, Jiyane}

Mnyandu – {Gedeza, Mphankomo, Nongalaza ka Nondela}

Mnyoni – {Dlamane}

Motha – {Mvulane,Thwala}

Mpanza – {Sandanezwe, Thabekhulu, Mavundla, Siwele, Donda]

Mpila – {Delwayo}

Mpofana – {Zulu, Ndabezitha, Madzikane}

Mpungose – {Silwane,Khuba, Gawozi, Phahla}

Mpunzana – {Mavundla,}

Mqadi – {Mbuyisa}

Msane/Msani – {Nxaba ka Mbekane}

Mseleku – {Duma, Lwandle, Mthombeni}

Msibi – {Ndlondlo, Guliwe, Bashise}

Msimanga – {Thabizolo, Nonkosi}

Msomi – {Nyawose, Phingoshe, Gasa, Nomndayi}

Msweli – {Nxele, Seme, Nongalo,Mashoboda}

Mthabela – {Chibi, Mlotshwa}

Mthalane – {Weza}

Mthanti – {Mnyaka, Mthiyane, Ntsele}

Mthembu – {Mvelase, Mkhulisi, Ngoza}

Mthethwa – {Jobe, Nyambose, Masondo }

Mthimkhulu –{Hadebe, Bhungane, Makhulukhulu}

Mthiya – {Shandu, Mbatha}

Mthiyane – {Sokhulu, Luvuno, Zondo, Mazwi}

Mthombeni – {Duma, Lwandle, Dumisa}

Mtolo – {Dlangamandla}

Mtshali – {Hlabangane, Mantshinga, Magalela }

Muthwa –{Nxasana}

Mvubu – {Mgasela, Mdluli, Mathunjwa}

Mvula – {Duma}

Mvuyana – {Khumbuza, Cele,Vico}

Mwandla – {Nqumela, Magange}

Myeza – {Ndengezi, Msokazi, Mzukwuse, Dimbane, Mpangele}

Myeni – {Mdolomba,Mzukase, Mnguni, Mzimela, Mziyankatha}

Mzila – {Mawewe, Nyambane,Soshangane}

Mzileni – {Nyawose,Mntungwa}

Mzimela – {Mnguni, Dimbani,Donda}

Mzizi – {Dlamini ,Jama ka Sjadu}

Mzobe – {Lamula, Phohla}

Mzolo – {Dlangamandla, Gasa, Mbungela}

Mzoneli – {Phingoshe, Msomi}

Mzulwini – {Gcwensa, Shozi, Ndimande}

Nala – {Gwija, Mhlophe}

Ncala – {Njiki, Maphanga }

Ncwane – Gwamanda, Yengwa}

Ncwane-{Nyamakayishi, Zungu}

Ncanana – {Mathe, Thenjwayo, Mzilankatha}

Ncobela – {Mthongothiwa, Shawuza, Shisayo,Somdibela}

Ncobeni – {Mangethe, Mvundula, Mshingila}

Ncongwane – {Nkwakha}

Ncube – {Mzilankatha,Khambule,Mlotshwa,Msuthu}

Ndaba – {Manqele, Sibhene, Madela, Mhlungu}

Ndaba-{Ligode}

Ndaba-{Mwelase}

Ndaba{Mthiyane}

Ndabandaba – {Mahamba, Sidlodlo, Mphephethwa, Wena waseNgwede neNgwavuma}

Ndawo – {Yamela, Khoza, Khobeni, Mphahlwa}

Ndawonde – {Zitha}

Ndebele – {Mazankosi}

Ndima – {Lembede}

Ndimande –{ Gcwensa,Dumisa}

Ndlala – {Khezokhulu, Tukane, Mlalane}

Ndlangamandla – {Mphazima , Mbambonde kwezeNdlovu,Mntungwa}

Ndlanzi –{Cele}

Ndlanya – {Mjoli, Mbekwa}

Nduli –{ Khwela}

Ndulini – {Khwela, Sithombo}

Ndlela – {Bayeni , Msamanzi}

Ndlovu – {Gatsheni ,Mpongo ka Zingelwayo}

Nene – {Sithenjwa, Madlokovu, Ngema}

Ngcamu – {Mncube, Mzilankatha}

Ngcemu – {Makhathini, Xulu, Donda}

Ngcobela – {Mbongolwane, Somdibela, Qobodwana}

Ngcobo – {Fuze, Mavela , Mapholoba,Mashiyamahle}

Ngcongo – {Mkhonto, Phambuka, Dinisa}

Ngema – {Madlokovu, Mngadi, Ntusi}

Ngiba – {Mlungwana, Zikhungwini}

Ngidi – {Hlomuka,Bophela}

Ngobese –{Mqungebe, Donda, Mehlokazulu, Sihayo}

Ngongoma – {Ngcobo, Fuze,Mashiyamahle}

Ngubane – {Mbomvu,Myaluza,Ngcukumane, Nomasikisiki}

Ngubeni – {Nkomo, Mntungwa,Mahlabezulu}

Ngwazi – {Zumbisa, Cele, Mbutho, Gcumisa}

Ngwenya – {Mntimande, Mabuya engasabuyi ngoba wabuya eMaNgwaneni}

Nhlapho – {Sigegede, Mwelase}

Nhleko – {Mgilitsha,Ngubuyengwe}

Nhlengethwa – {Msuthu}

Njapha – {Soduba, Vabaza, Siyeshe}

Nkabinde – {Mchusi, Mphondle, Mafuya}

Nkala – {Mlotshwa}

Nkonyeni – {Chibini, Khanyayo}

Nkosi – {Dlamini,Samketi sineMbovu kuMalangeni}

Nkumane –{ Zitha}

Nkwanyana – {Zikode,Wela}

Nsele – {Linda, Wena waseMangweni}

Nsibande – {Goje, Mdlanyoka}

Nsibanyoni – {Malambule}

Mntaka – {Mzimela,Mnguni, Donda}

Ntanzi – {Khawula, Gebhezi, Mahlobo, Ntombela}

Ntenga – {Duma}

Ntombela – {Mahlobo, Mpangazitha}

Ntuli – {Mphemba, Mbhele, Ndlela ka Sompis}

Ntshangase – {Ndabezitha,Mgazi, Biyela, Menziwa}

Ntshalintshali – {Phathwayo,Mavuso,}

Ntshingila – {Dlabane}

Ntshiza – {Mtolo, Dlangamandla}

Nxamalala – {Zuma ,Matomela}

Nxasana – {Nonduma,Muthwa, Malilelwa yintombi, Sikhonza}

Nxele – {Msweli, Seme, Msweli}

Nxumalo – {Ndwandwe, Sothondose ,Wena waseGudunkomo, Mkhatshwa}

Nyathi – {Mbhense}

Nyandeni – {Gasela, Khukhuza, Mashobana}

Nyawo – {Dumakude, Mlaba}

Nyembe – {Thwala, Siwela,Mnyamande}

Nyembezi – {Nkwaliyenkosi, Shamase, Mkhwanazi,Ndonga}

Nyide – {Ndabase, Mahulube}

Nyongwana – {Nyuswa}

Nyoni – {Mbebe, Gwalagwala, Nyoniyamakhosi }

Nyuswa – {Ngcobo, Fuze, Mapholoba}

Nzama – {Zukula, Chamane, Wosiyane}

Nzima – {Mazibuko,Mwelase}

Nzimande –{Mphephethwa}

Nzimase – {Sishi }

Nzuza – {Mshazi, Mahlobo,Nozishada ka Maqhoboza}

Phakathi – {Mncwango, Sigagu, Juqula,Mjaji}

Phewa – {Mvelase}

Phoswa – {Nyoni, Gengeshe}

Phungula – {Mdlovu}

Qwabe – {Gumede,Malandela ngokulandela izinkomo zamadoda,Mnguni}

Sabela – {Gwamanda,Yengwa, Mnguni ka Yeyeye,Mdlumbi, Maphindela,Vezi}

Sangweni – {Hlongwane, Ngwane, Zikhali}

Seme – {Nongalo, Msweli}

Shabane –{Mboyisa, Mlinga}

Shabalala – {Mshengu, Mavuso, Wena waseMhlongamvula}

Shabangu – {Gama, Mbhele}

Shandu – {Ndabezitha,Mbatha, Mthiya}

Shange – {Dumakude ,Yamela ka Phangandawo}

Shangase –{Shuku,Ndaleka}

Shazi – {Zindela, Cebekhulu}

Shelembe – {Zondi,Mzamela ,Nondaba}

Shezi – {Dlaba,Sigananda ka Zokufa}

Shinga – {Ndelu, Blose, Madziba}

Shoba – {Msezane,Mpikela, Mathumba, Nkonkoni}

Shoyisa – {Mnqayi}

Shozi –{Mbasha,Gidela,Mtumaseli ,Hlongwa}

Sibaya – {Thango, Gotsholo }

Sibeko – {Maziya, Mkhabela}

Sibisi – {Mahlase, Bhovungana,Mxhamama}

Sibiya – {Sotobe, Manyelela, Ndaba koMkhulu}

Sikhakhane – {Mathula, Nzimase, Mboma ka Mqhele}

Sikhosana – {Ncama, Msamkhulu, Somboni}

Sikhunyana – {Mthongothiwa, Ncobela, Shisayo, Somdibela}

Sikobi – {Ngwenya }

Sikhosana – {Musi, Mhlanga,Jali ka Nyandeni}

Siluma – {Cekwa, Shodo, Shiyabantu}

Simelane –{Magutshwa,Mnguni waseBuhleni}

Sithole – {Mondise, Jobe ka Maphitha, Wena waseGubazi}

Siyaya – {Guma, Mangena}

Sishi – {Nzimase, Mathenjwa, Ncwaba}

Sithukuza – {Mnguni, Ncobela, Thebelele}

Sokhela – {Nzuza, Mahlobo}

Sokhulu – {Mthiyane, Nqoboka ka Langa}

Tembe – {Mabhudu, Mabhongwana}

Thabethe –{ Mangethe, Gema, Sosibo}

Thango – {Sibaya, Jiyane}

Thela – {Mtimande, Mhlabandlovu}

Thembela – {Gcaba, Shingila}

Thembekwayo – {Dlamane, Masina}

Thenjwayo – {Nsibande, Gabadela}

Thwala – {Mnyamande, Nyembe, Motha, Siwela}

Thusi –{Sishange, Dlebenkomo, Mlotshwa, Mfene}

Thusini – {Donda, Manqele, Mnguni, Mlaba}

Vezi – {Kweyama, Mnembe}

Vilakazi – {Mphephethwa, Jili, Binda}

Vumase – {Sikhumbane, Mfumu}

Vundla – {Gigaba}

Wanda –{Mphankomo, Mathetha}

Wela – {Gumede, Phakathwayo}

Wela-{Zikode}

Weza – {Mthalane}

Xaba –{Nonkosi ,Shwabada}

Xhakaza – {Bhengu, Nondela,Hlabangane}

Ximba – {Mlaba, Nondlela, Msuthu, Thusi}

Xolo – {Msuthu, Ntamonde, Thusi}

Xulu – {Makhathini, Gxabhashe, Sonkophe, Jiba}

Yende-{Phangwa,Ndengezi ka Mayebuka, Mgidliza}

Yengwa – {Gwamanda, Sondini}

Yeni – {Shibase, Zondi}

Zaca – {Msenti, Solwa,

Malimela,Mkhethaphela,Nzaca,Jaca}

Zakwe – {Cebisa, Mdlolo, Lindamkhonto}

Zama – {Dingila, Nombhoco, Gcugcwa, Wosiyane}

Zibani – {Zikhonjwa, Nontanda }

Zikalala – {Khuzeni, Cebisa, Mbangalala}

Zikhali – {Sangweni, Hlongwane, Ngwane}

Zincume – {Mhlongo, Njomane}

Zindela – {Malinga, Mlotshwa, Shazi}

Zimu – {Mtuswa, Mbhodwe}

Ziqubu –{ Biyase, Khathini}

Zitha –{ Ndawonde}

Zondi – {Gagashe, Nondaba}

Zondo –{ Mthiyane, Sokotshane, Mnguni ka Manekwane}

Zubane – {Mthiyane, Zikhonjwa}

Zuke – {Mbhedu, Bikelwayo}

Zulu – {Mageba, Ndabezitha, Sithuli, Mntwana}

Zuma – {Msholozi, Nxamalala,Matomela}

Zungu –{ Manzini,Gede,Gwabini,Nyamakayishi}

Zwane – {Mangethe, Wena waseMangweni}

 

Ngena kuYou Tube wethu osihloko sithi “Kholo Khumalo TV” ufunde ngamakhambi esintu:

 

 

 

Tags:
Umbhali: Bongukholo Khumalo