Incazelo ngesilwane iNkakha{Pangolin}

Nina bakaVezi ngimfumane bemzila,ngafike ngamudla, kanti ngizifaka iloyi esiswini. Nanso-ke iNkakha. Lesi silwane sinegobolondo eliqinise okweloFudu. Sitholakala emazweni amaningi ,sande kakhulu eAfrika, eNingizimu Afrika esifindazweni saseMpumalanga, eSwazini , eMalawi, eZambia , eZimbabwe , eUganda kanye namanye amazwe esaAfrika. Abanye abantu baseAfrika ikakhulukazi eMalawi bayasidla. Bathi inyama yaso yehla esiphundu ,yedlula eyenkukhu. Kepha sidliwa kakhulu eChina. Nabo bathi simnandi kabi. Sizinhlobonhlobo lesi silwane. Uhlobo lwaseChina lubizwa ngokuthi yi-Pentadactyla,kuseyiyona nokho iNkakha. Yisona lesi silwane oSosayensi baseChina bathola ukuthi yisona esasabalalisa ukhuvethe ,phecelezi icorona. Ukhuvethe lwaqala khona eChina , edolobheni laseWuhan ngoZibandlela 2019.  INkakha ishushumbiswa kakhulu emazweni afana nelaseChina, Malaysia, Vietnam kanye nabanye. Bayayidla, kanti futhi amafutha ayo  bakha ngawo induku yenhlanhla . Nalana eAfrika abantu abasundu lesi silwane basebenzisa abafutha aso ukwakha induku yenhlanhla ikakhulukazi kwezamabhizinisi. Bawathaka neminye imithi . Akusona iSadawana lesi bakwethu. Ixolo leNkakha liyangena emithini yokugomela inhlamvu yezibhamu. Lithakwa neminye imithi.  INkakha iyakwazi nokugibela esihlahleni,kuthiwa iyisilwane esinamahloni kabi, iyaziwisa lapho ibona umuntu ,bese iyazisonga. Idla kakhulu umuhlwa ,izintuthwa ,nezinye nje izinambuzane . Bathi iyakwazi ukuhlala unyaka ingakaze iwalokothe amanzi.

#Khumu!

*Thola ulwazi ngamakhambi kuYou Yube wami osihloko sithi Kholo Khumalo TV


 

Tags:
Umbhali: Bongukholo Khumalo