Moeketsi

Motaung wa Modise,

Motho wa Motanyane,

Tanka bodiba Madiba a Matala ha a tshelwe,

A tshelwa ke rona feela tau tse tshehla,

Enwa eo ereng ha a tsamaya le motho amo harole mmoho le dikobo,

O hata ka maro,

O bjabjaretsa feela hloho le masapo wena tau sebata,

Jalala Tau sebata halala!

Tags:
Umbhali: Bongukholo Khumalo