Ndaleni

Mgilija

Ndaleni

Masomane

Nyanganduna

Mabhengu

Mncwango lo omhlophe netinyawo takhe

Mahluzululu

Nguboyengwe neyengonyama

Futha bafule

Mbambozenyathi

Mkhetheka

Hlinza ithole kusal’ ithole

Nxuba

Nomakhal’endlovu

Mdub’ogawuluhlume

S’dununu sensingizi

Sidlangeni

Ntshulana

Vethe

Tshalata.

Tags:
Umbhali: Bongukholo Khumalo