Umlando ngeNkosi uSekonyela Molefe

INkosi uSekonyela Molefe  yabe iyiNkosi yabaSuthu abawuhlobo lwabaTlokwa.  AbaTlokwa baphuma kubaKgatla , abaKgatla bona bephuma kubaHurutse . Inkosi uSekonyela yazalwa ngowe 1804 izalelwa lapho osekuyiNtabazwe khona (Harismith) . Uyise weNkosi kwakuyiNkosi uMokotjo , unina weNkosi uSekonyela kwakunguMaNthantisi wayeqhamuke kubeSuthu abawuhlobo lwaBasia. Phela abaSuthu bahlukaniswe izigatshana eziningi.  Igama langempela  le Ndlovukazi uMaNtshantisi kwakunguMonyalue . Le Ndlovukazi kwathi ngemuva kokuthola kwayo ingane yokuqala ogama layo kwakunguNthantisi yashintshwa igama yabizwa ngelika MaNthantisi nokuyigama elagcina selichume kakhulu . Empeleni ukuthi MaNthantisi kuchaza ukuthi Mama ka MaNthantisi ngesiZulu. ONthantisi wayeyintombazana, nguyena owelanywa nguSekonyela owaba yiNkosana yoMndeni.

UYise kaSekonyela inkosi uMokotjo yakhothama ngowe 1813  uSekonyela esemncane kakhulu  kwaphoqa ukuba abanjelwe ngu Nina uMaNthantisi . Akucaci kahle ukuthi inkosi uMokotjo yakhothama kanjani , kukhona umlando othi yabulwa ngaBafokeng bakaSebendwane  . Kodwa abanye bathi qha , iNkosi uMokotjo yadungezela .
UMaNthantisi kuthiwa wayenguSibidi gidi weqhawekazi . Kuthiwa wayephuma nempi yakhe uma iyohlasela . Ayihole aphinde ayididiyele. Kwakwahamba kwahamba wagcina esakwazi ukusebenzisa induku yamagwala, esakwazi nokudubula egibele injomane . Umuzi wakhe nokuwumuzi awushiyelwa nguMyeni wakhe wawubizwa ngokuthi kuseMarabeng.  Impi kaMaNthantisi yake yashayana yaze yabukana nempi yeNkosi uMushweshwe empini eyaziwa ngokuthi yiBattle of Pots nokuyigama elihumusheka ngokuthi yiMpi yaMabhodwe. Kuthiwa kuleyo mpi amabutho adudulana kwaze kwephuka izinti zemikhonto , agcina esejikijelana ngamabhodwe. Yagcina ihlehlile eyeNkosi uMushweshwe yaphindela eLesotho.
Kwathi ngowe 1824 uMaNthantisi washenxa esehlalweni eshenxela indodana yakhe  eyabe isineminyaka engamashumi amabili. Yona-ke indodana yakhe yakha umuzi waseJwala- Boholo.  Esebusa uSekonyela kuthiwa wahlatshwa umxhwele yindlela amaKorana ayelwa ngayo . Ayelwa ngezibhamu egibele izinjomane eshaya insizwa ikude ngesibhamu .  Wabe esecela umholi wamaKorana uGert Taaibosch ukuba amfundise leyo ndlela yokulwa. Ngempela wamfundisa , bagcina sebengabahlobo abakhulu . Bahlasela izizwe ezazakhelene nabo . Isizwe esahlaseleka kabuhlungu isizwe sabaTaung beNkosi uTolo ngowe 1834.
Kwathi ngowe 1837 iNkosi uSekonyela yazithola isisenkingeni noMbuso wakwaZulu ngeaizathu sokuthi yayintshontshe izinkomo zeNkosi uLangalibalele Hadebe. ISilo uDingane nokuyiSilo esasibusa ngaleso sikhathi sawutha ubomvu sasabisa aBatlokwa ngokuphaka impi enkulu. Phela inkomo endulo yayigugu elikhulu kwaZulu futhi kwakungafanele yeqe umngcele wezwe lakwaZulu. Yayithathwa njengemali . Sisathukuthele iSilo uDingane kwafika amabhunu ayeholwa nguPiet Ritief athembisa iSilo uDingane ukuthi wona ayezozilanda zonke izinkomo.  ISilo sagcina sithume wona amabhunu ukuba ayolanda zonke izinkomo ezazintshontshwe nguSekonyela . Amabhunu afika eNkosini yabaTlokwa ephethe ozankosi afike ngakhohlisa ngawo iNkosi yabaTlokwa yathi kwakungamasongo okuhlonisa izihlakala . Abe esecela iNkosi uSekonyela ukuba iwalinganise . Kanti adlala ngayo enzela ukuyibopha kahle. Athi uma eseyibophile ayithatha ahamba nayo aphikelela nayo kwaZulu kodwa athi esendleleni ayidedela yaphindela ekhaya. Izinkomo aziqhuba aya nazo eSilweni uDingane kodwa ezinye zazo azithathela angazethula eSilweni.  Baqala ngemuva kwaleso sigameko oZankosi ukubizwa ngaMasongo kaSigonyela
INkosi uSekonyela nomngane wayo uTaaibosch bagcina behlaselwe yiNkosi uMushweshwe yabehlula uSekonyela wabaleka wagcina ephelele eKoloni nokuyilapho akhothamela khona ngowe 1856 . INkosi uSekonyela yayizalwa yiNkosi uMokotjo ka Montwedi ka Motonosi ka Makoro ka Sebidi ka Molefe ka Mokhalaka . INkosi uMokotjo nayo yayishiywe nguyise uMontwedi isencane  , yabe isibanjelwa nguNina uNtlo Kholo .
Ngemuva kokwehlulwa kweNkosi uSekonyela abaTlokwa basala bebuswa nguHlubi ka Mmota ka Mokotjo . Leyo mgxenye yabaTlokwa yagcina isikelwe indawo eSinquthu isikelwa ngamaNgisi ngenhloso nje yokuphazamisa uMbuso weSilo uCetshwayo
(Nansi isithombe seNdlovukazi uMaNthantisi unina weNkosi uSekonyela)
Morena Sekonyela
Morena Sekonyela Molefe ea eba Morena oa BaTlokwa. Basele ba ne ba tsoa Mathateng, Bajaki ba tsoang Maholiotsoaneng. King Sekonyela o hlahile ka 1804 mme o hlahetse moo hona joale e leng Harismith. Ntate oa King e ne e le Morena Mokotjo, ‘m’e oa King Sekonyela e ne e le Nantantisi, setloholo sa Basso, mofuta oa Basia. Ntle le moo, maSudan a arotsoe likarolo tse ngata. Lebitso la Mofumahali la ‘nete e ne e le Monyalue. Mofumahali, ka mor’a ho beleha ngoana oa pele ea bitsoang Nantisi o ile a fetoloa hore e be Nthantisi, eo e ileng ea e-ba lebitso le atlehileng haholo. Ebile, Nthantisi e bolela ‘m’e oa Nthantisi ka Sesotho. Moemeli e ne e le ngoanana e monyane, ea neng a tšehelitsoe ke Motlatsi eo e bileng Khosana ea Lelapa.
Ntate oa morena oa ka nako eo Mokotjo o ile a inama ka 1813 ha Sekonyela a le monyane haholo mme a mo qobella hore a tšoaroe ke Nina oa Nama. Ha ho hlake hore na Morena Mokotjo o ile a mo inamela joang, ka nalane e reng e butsoe ke Bafokeng ba Sebokeng. Empa ba bang ba hana che, Morena Mokotjo a oma ka hlooho.
Moemeli ho thoe e ne e le mohale oa senatla oa Sididi. Ho tlalehoa hore o ile a tsoa le lebotho la hae ha ho tla hlasela. E etella pele ‘me u e kopanye. Qetellong, o ile a khona ho sebelisa letjeketjane, a ba a thunya mopalami. Ntlo ea hae le toropo eo monna oa hae a mo siileng e ne e bitsoa Marabeng. Ntoa ea Maindia e qalile ho fihlela e sebetsana le ntoa ea Morena Bush ntoeng ea Pots, e fetolelang ho Ntoa ea Lipitsa. Ho thoe ntoeng eo masole a ile a thunya e mong le e mong ho fihlela marumo a robeha, ‘me qetellong a behelana ka lipitsa. Qetellong, Mofumahali o ile a khutlela Lesotho.
Ka 1824 Mopresidente oa Native o ile a tloha setulong sa borena ho nka mora oa hae ea lilemo li 20. Kahoo mora oa hae o hahile motse oa Jwala-Boholo. Nakong ea puso ea hae, ho thoe Sekonyela o khahliloe ke kamoo ba Koran ba ileng ba loana. Ba ne ba hlometse ka lithunya mme ba thuntse mohlankana e mong hole. Eaba o kopa moetapele oa Korana Gert Taaibosch ho mo ruta ho loana. Ha e le hantle o ile a mo ruta, ‘me qetellong ea e-ba metsoalle e metle. Ba hlasela lichaba tsa boahisani. Morabe oa Taung o ile oa hlaseloa hampe ke batho ba Taung ba Morena Tolo ka 1834.
Ka 1837, Morena Sekonyela o ile a iphumana a le tsietsing le ‘Muso oa Zulu hobane a ne a utsoitse likhomo tsa Morena Langalibalele Hadebe. Dingane Zulu, eo ka nako eo e neng e le morena ea busang, o ile a ba bohale le ho feta ‘me a tšosetsa Bushmen ka ho loana ntoa e kholo. Ntle le moo, poho ea khale e ne e bohlokoa haholo ka Sezulu ebile e ne e sa lokela ho tšela moeli le Sezulu. E ne e nkuoa e le chelete. Ha re ntse re halefisitsoe ke Dolphin, Boers ba ile ba tla ka Piet Ritief mme ba ts’episa Morena Dingane hore ba tla lata likhomo tsohle. Qetellong Beast e ile ea romela bo-Boers ho ea lata likhomo tsohle tseo Stony a li utsoitseng. Ba Boers ba ile ho Morena oa Batšoaruoa ba okametseng balebeli, ‘me ba thetsa Morena oa Batšoaruoa’ me ba re ke sebete. Eaba ba kopa Morena Sekonyela hore a ba lekanye. Mme a bapala ka eona ho e tlama hantle. Ha a nkile motšoaruoa, o ile a ea le eena ho Zulu empa a ea hae. Likhomo tseo a ileng a li isa Morena Dingane empa likhomo tse ling o ile a li isa Silo. Ba qalile kamora ketsahalo ena ‘me Zankosi a rehiloe lebitso la Sheriff
Morena Sekonyela le motsoalle oa hae Taaibosch ba ile ba qetella ba hlasetsoe ke Morena Mushweshwe ho hlola Sekonyela mme ba balehela Cape moo a inametseng teng ka 1856. Morena Sekonyela o hlahile ke Morena Mokotho oa Motsamaisi oa khoeli le khoeli oa Makoro ke Sebidi oa Molefe oa Molalaka. Morena Mokotjo le eena o ile a lahloa ke ntate oa hae, Montwedi, ha a ne a koeteloa ke mme oa hae, Ntlo Kholo.
Kamora ho hloloa ha Morena Sekonyela, Batšoaruoa ba ile ba sala ba le taolong ea Hlubi’s Mmota Mokotjo. Karolo eo ea Batšoaruoa e ile ea qetella e fetotsoe ke sechaba sa Anglican ka tšehetso ea Manyesemane ka sepheo se le seng sa ho ferekanya Mmuso oa Borena.
Nansi iSichuse seNdlovukazi uMaNthantisi
Tags:
Umbhali: Bongukholo Khumalo