Khulu

Mntungwa

Khulu

Khulu ka Bayeni


Nina enithi nidla beniyenga umuntu ngendaba

Mambulazi amahle

Mambulazi aluhlazana

Nina bakaNomayekethe ka Ndaba (kushiwo uNongila Mabaso)

Nina baka Jokozela ka Bayeni

Nina bakaManzezulu ka Bayeni

Nina enadla izimfe zimbili kwaphuma khambi linye

Bantwana beNkosi

Nina bakaManqamana`linye angabamabili weza nalo khabonina

Nima bakaNjolonjolo ngokugqolozela ilanga abanye bengaligqolozeli

Nina aboSiba loNtengu nolweNtengukazana

Nina bakaNongila

Nina bakaDenjane uMdumazi wamaNgisi eSwandlwana

Mantungwa amahle kaMbulazi

Ndabezitha

Mbulazi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Umculi weJazz uFaca Khulu , uMntungwa omkhulu

Tags:
Umbhali: Bongukholo Khumalo