Sibanda

Sibanda (Sebata)

Esathi ngokweswela amabala
Sayobikwa eNkkosini
INkkosi yathi le yiNgonyama
Ayayekwe ingenabala
Sibanda esadla safohloza
Sathi okusele sagxoba gxoba phansi
UMhlathi ongehlulwa thambo
Maqhoba
Vodloza
Dawu Duna(Tau tuna) 
Mdawini
Laba bantu bakwaSibanda bande kakhulu eZimbabwe kwaBulawayo , babeyingxenye yabaTswana abangabaTaung ababebuswa yiNkosi uMoletsane ngesikhathi seLembe 

Tags:
Umbhali: Bongukholo Khumalo