Mafukela

Ndinisa


Mafukela
Mzomba
Msibekeli
Wena owasibekela inkosi ngothuli
Amazomba ayakhethana maseyebandla
Kwasukama uDludlu kwahlala uNkalakatha
Intuthwane encane ngokubhala amadoda
IBheje elibovu lakoThuliswayo
Mlaba
Mbhobho ka Bikwayo
Mazalankosi azala uDlambula azala uLubelo
Ndlela zinomswani njengezendlovu
Nina eningawudli uNogwaja
Mageza ngobisi abanye begeza ngodaka
Mtima
Thuliswayo
Ngwane
Bhej’elibomvu
Tags:
Umbhali: Bongukholo Khumalo