Cele

Cele
Ndosi
Nombedu
Khumbuza
Nkomo kayivuswa
Nkomo isengwa ilele
Wayisenga imile iyakhahlela
Siqunga esihle esingahlalwa nyoni
Siqunga esihle esizalela amasakabula
Mkhokheli owakhokhela isizwe ekugqilazweni
Dubandlela
Vico akagezanga
Ubuye nensila emfuleni
Ngoba ethembe ukugeza ngobisi
Magaye,Mande
Magaye ongangolwandle

#ibinda


Tags:
Umbhali: Bongukholo Khumalo