Leboko la Bakwena ba ha Gamabulana

 

Ke Mokwena Moila Lehlaka

Moroka a Meetse a Pula.

Ke motho wa Sehlaga sa Mamashiane

Sehlaga se agelwa Kwena.

Ke motho wa go itukisetsa go Hlaba

Wa Marapo a bo Mmashiko.

Ke motho wa go aga Ntlo ka Bodutu.

Ke motho wa bo Mamphe ke go fe, wa bo Mantime ke go time.

Ke Kwena ke yo Mosehla ka Mmala o ka no tsea wa re ke Leswika la go ikgohla Maoto.

“Bakwena Wee Ga E Wele ka Meetseng”

Tags:
Umbhali: Bongukholo Khumalo