Incazelo ngoPhalamashimane(iSiqunga sikaTikoloshe)

UPHALABASHIMANE

Nina abakaMakhalima akhande njengeZulu lona limakhalima limandindizela! UNowela muva wawoShaka uMdayi sabela kweliphesheya uZalukazi zosala emanxiweni amaXhegu ayosala emizileni! #ISilo uMpande leso! Enhla nasezansi ngiyibingelele yonke iNgabade , ngethemba basaphila abeZulu eliphezulu , cha sisaphila thina eMantungweni. Nina beSILO le Nduku eniyibonga ibizwa ngeSiqunga sikaTikoloshe , noma ngoPhalabashimane okuyigama lesiSuthu elihumusheka ngokuthi “Yehlula abafana”, le Nduku ibuye yaziwe ngeSiqunga sehlathi. Le Nduku ibizwa ngeSiqunga sikaTikoloshe nje kuyingoba iyinhle kakhulu kwezokukhipha isilwane. Kahle -hle ibuye ibe yintelezi.

Wenzani uPhalabashimane?

Nina beSilo le Nduku isebenza kakhulu kwezithinta inzalo yoBaba , yinhle kabi kulabo abangakwazi ukukhulelisa. Iyangena ezimbizeni zenzalo , kanti iyakwazi futhi nokusebenza iyodwa vo. Gxoba isigaxa sayo ebese uyasibilisa wenze iSiphungo uyosiphunga uma uzoyohlangana noMlingani wakho. Uma uthanda ungayithaka nemithi efana noShisizwe , aMasethole, uMdubu , uQonsi kanye neminye . Le Nduku ibuye itshalwe nasekhaya , ixosha imimoya iphinde yakhe isithunzi ekhaya. Le Nduku iyangena kwezokuphalazela ukwakha isithunzi kanye nokuthandeka, iyaphalaza , iyagquma iphinde igeze. Le Nduku iyangena kwezokuqina, iyangena futhi eMabuthweni, iyangena kwezokukhipha isilwane. Isithombe sale Nduku sithathwe kuFacebook ka Mkhulu uMntambo Gigaba.

Niphile nina bakaSomnandi ka Ndaba woza ngange umlomo umlomo uyangiwa kithi KwaZulu! Vakashela uYou Tube uhtole olunye futhi ulwazi

Khumu!!

 

Tags:
Umbhali: Bongukholo Khumalo