Incazelo ngesihlahla iSigqiki somkhovu

Nina bakaSomnandi ka Ndaba woza ngange umlomo umlomo uyangiwa kithi kwaZulu🙌

Enhla nasezansi ngiyababingelela bakwethu , ngethemba bonke abeSilo basaphila. Nanso-ke iSigqiki somkhovu ! Akukho okutheni engikwaziyo ngalesi sihlahla , kumbalwa kodwa engikuzwayo ngaso. Ngizwa kuthiwa lesi sihlahla sibamba abathakathi .AbeNgabade baye basitshale emakhaya lesi sihlahla , ngenhloso yokubamba abakhukhunkuli. Bathi cha impela uma usitshale kahle ekhaya, wasikhunga kahle(ngoba bathi siyakhungwa ngemali ekhanyayo) ,bathi uMkhunkuli uvuka ediyazela ngesudu yesele ebaleni lakho ,sesimubambile iSigqiki somkhovu.  Bathi imfene yona asiyiboni nokuyibona. Bathi imikhovu notikoloshe khona akusondeli nokusondela . Okubi ngaso engibuye ngikuzwe wukuthi lesi sihlahla sibuye sibulale namalungu omndeni, angazi-ke ukuthi sibulala uma sekwenzenjani?. Kodwa sebebaningi impela asebengexwayise ngalesi sihlahla ,bethi ngingalokothi ngisitshale ekhaya ngoba siyabulala asidlali. Ngakho-ke ngamanye amazwi angigqugquzeli futhi anginxusi abeSilo ukuba basitshale lesihlahla, bengisika nje elijikayo ngengikuzwayo ngalesi sihlahla.

#Khumu!

Thola izincazelo ngamakhambi ezithe thuthu kuYou Tube wami othi Kholo Khumalo TV 📺

Tags:
Umbhali: Bongukholo Khumalo