Mpala

Umlando ngesibongo sakwaMpala.

Ezweni laseZimbabwe ngasengxenyeni eyaziwa ngokuthi kukwaMzilikazi noma kwaMthwakazi kukhona abantu besibongo sakwaMpala. Labo bantu sibathola endaweni yaseMos o ya tunya, nokuyindawo edume kakhulu ngokuthi kuse Victoria Falls . Lendawo ineZimpophoma eziheha abavakashi abasuka umhlaba wonke jikelele. Abantu bakwaMpala bangabaTonga ngokwendabuko . Ngaphambi kokuba kufike iNkosi u-Mzilikazi kuleya ndawo abantu babekade baziwa ngokuthi bangabakwaDombe, kuhambe kwahamba bagcina besebenzisa uMpala njengesibongo ngoba impala kuyisona silwane abasihloniphayo emndenini. Abantu bakwaMpala kuthiwa bayiphatha kahle kakhulu iNkosi u-Mzilikazi ngenkathi yedukelene nengxenye yesizwe sayo eyayiholwa ngu-Ndunankulu u-Gundanekumitha Ndiweni ngenkathi kusukwe eMosega eNorth West . Kuthiwa yahlatshiswa kwadliwa impela kwafinywa ngendololwane, yaze yaqamba indawo yabo ngokuthi kukwaMbizakazibulawa, ngoba yayiphatheke kahle kakhulu. Kuyo leya ndawo yase Victoria Falls iNkosi u-Mzilikazi yabeka enye yezinsizwa zakwaMpala ukuba ibe iDuna layo, namanje leso sihlalo sisekhona, kuhlezi iNduna u-Dingane ebuye yaziwe ngelika Nelekoba

#Khumu!

Izithakazelo zakwaMpala

-Mzimkhulu

-Mabonyane

-Ngalonde

-Khali

-Gudu

-Chachamesela

#Khumu!

Tags:
Umbhali: Bongukholo Khumalo