Motsoaledi

Sereto sa Motsoaledi*

KE MADINGWANA A MASWEU A MATLALE A MOTEBEJANE KE MOTHO WA BO SERETLETLE OA RETLETLA MAGASENG GAGO MOJAKGOMO A SA RETLETLENG KE MOTHO WABO MOJAKGOMO WABO MANKEPILE WABO LESONE WA RAKGWADI GE A KGOBELA MAGOKOTLONG,

O BE A KGOBELA BAKGATLA LE BANTWANE GARA THABA MAJAKO KE MOTHO WABO MEKEDI A DINAMA O TLOGA O BEKELE GA RANTLHANYANE RE KWELE BA RE OTSOA DINAMENG MEKEDI O ILE WARE GO UPA TSIE MME WA TSENA NGWAKONG WA E RUMETSA.

MOPOROTLOANE WA MATHIBELA HLATLOLA MOROGO O APEYE KGOMO GARA DIFASANA GARE GA DINTSHO MAHLAKA KE MOTHO WABO MOKHINE WA MATHIBELE MASESO SEKA SEKA MORAGO LEDIMA O TLOLA ASE SEKELETSA SWENYA LA KGORO YABO PULANE KE MOTHO WABO MMAMAGASE,

KE LETSHUPYANE LA MORENA TSHOLOGI LA MOKGARI WA MOKGOKO MOGATSA KANYANE ORE A BONA KANYANE A NYWANYWA ARE BOKANYANE BA GAHLANE BA TLILE GO KGANTSETSANA DIRETO BARE MAGATSA SEETSE THAGA MOSEPELE BATHO BABO SEETSE THAGA MESEPELE GE A ETSIWA SAKA LE NGOKWANE A ETSE MOSADI WA GAGO WA KGOSI WA MATAMPANE WA MANKATANE (THUBE) THUBE MPHETELEDI OTSWA MOROKOLO O TSENA MOO. KE MOSHOELESHOELE WA MANTLHAKENG KGALADI A MAGASA, A HLOKA MITSA DIGOLE, O BETSA DIMO ALE GAMASEMOLA KE MOTSWALA MOTAPA MODUKUMANE WA BANA BA NTSWENG MOTSWALA MODUKUMANE LEGASA LA MPYANA-PHIRI MOTHO WABO KGOPA WA MATSEYA LE BOGOGO LEKOBA LA MOHLABA O MOHUBEDU KGOSI LEKOBA LA MOLETLANE LEKOBA GA E LE NONYANA, KE THAGA RE MOHLO A AGA LEPELLE. KGOSI KGOPA O REILE SEFU A TLOGELA BA SADILE BA RE OLLA MATEBEJANE MASOANA MATLOKOLO BA MOKOLO WA NAMANE. KE MOTHO WABO TUNGOANE WA DISOESOE TSWETSI YA SEJELA GAE NGWANA TADI BOLABOLA MELADI, MELADI E TSOANG, TLETLOLO,

SEOKO DIBA SA MIRITHI MEBEDI MOENG WA MALOBA. GE A RE GO HLABA SA TSWA MANKGELEKGETLHA SA TSWA MANKGETHE MODI A DIORO O HLAJWA A ETSA MAKGONGWANE MOKONE A HLABYA PHOKENG GA MAKGOMOTSE PUDUDU, KE MOKONE WABO MOSELETSE WA RAMASEHLA.

NA RE BOWA MOGODUMO WA BANA BA SIKWE A NAPE GA THABA TSE KGOLO GO RATA GO ETELANA KE SIPITSI LE SIPITSANA SIPITSI E RWELE NKATA YA KGOMO E ISA MOGODUMA WA BANA BA SIKWE A NAPE. MOTHO WABO MOSA-TENANG WABO MARABE MARABARABA A NOKA YA LEPELLE WA SEJEMOTHO KE TSHOSA KA LESWETHE MARABE NOGA E KGOLO YA MALEKOMETSE WA RAKGOADI NNA KE NGWANA HLAKANELA MEENO KE BINA PHIRI LE MMONI GA-BOSHIELO BJA TLALA LE MARUMO PEBA KE E BINA LEJAKE GA PHOOFOLO

Tags:
Umbhali: Bongukholo Khumalo