Mathabathe

Sereto sa Mathabathe

‘a Kau ‘a Matile Re Bantwane Bakwena

Baga Mmangwato abo Kgama

Re boa Mmangwato ra ja Poo ra tloga Re tlhaga Modimolle ‘a Mmangwato

Thaba lebaka Thaba kgolo re fsele tlhogo ra tlhoka segoro (seitshiro) sedibelo sa tlhole

Ra re Modimolle ‘a Mmangwato ntshiroge lentswe re bone la Ntwane Re Mathabathe  ‘a matuku Re batho babo Kekole

Re  batho babo Mamatsue letlapa Re batho babo Selogela tlala maano, sebyala motsoko go tlogwa

Re batho babo Selape sa Marutla makumula ntlo monyako Ra gopola kolobeng ra rutla ra tloga,

Ntlo go sale go setse ya mathudi Re batho babo Sôka sa bo Dikeledi Soka mphegolla nala o fegolotse nala makalakaleng,

Ko kgatha Phooko le Marapong O re ge nne e se ka balobe ba matlhwana, ‘bata seo nkebe se mo padile Mampya a ile a lapa melala, e na a sala naso bata seo

Re batho babo leraga thata labo Mothibedi a selete

Tags:
Umbhali: Bongukholo Khumalo