Mguni

Umlando ngesibongo sakwaMguni.

 

Abantu bakwaMguni ngesibongo sakwaMguni abatholakala eNingizimu yezwe laseZimbabwe engxenyeni ebizwa ngokuthi kukwaMzilikazi noma kwaMthwakazi nokwabe kuyizwe leNkosi u-Mzilikazi ka Mashobana Khumalo ngaphambi kokuba lidliwe ngamaNgisi ngowe 1893. Laba bantu bakwaMguni akubona uMnguni abangoQwabe, Malandela ,Yeyeye. Imvelaphi yabakwaMguni isebaSuthwini abaziwa ngokuthi ngaBakone . UKhokho walaba bantu ngu-Matlala . Izibongo zaBakone zihlanganisa abakwaMatlala, abakwaMokone, abakwaMothiba, abakwaLetoka, abakwaMagoro, abakwaMaake , abakwaMmako, abakwaMolimi kanye nabanye. Bonke laba bantu abahlobene nabakwqQwabe. INkosi u-Mzilikazi yabathumba ngemuva kokunqoba isizwe saBakone esabe sizinze ngaseMgombane (Mokopane) . Kusuke kushiwo yona impi yaseMgombane ezibongweni zeNkosi u-Mzilikazi uma kuthiwa ‘uNkomo zabeNtungwa zahaqa uMgombane , emigedeni kwabakwaKekana. Zayishaya phansi iMbedula emagoqo’. ABakone endulo babakhe ngaseMokopane bakhelene namaNdebele akwaKekana. KuBakone kubuye kuphume abantu bakwaJiyane abatholakala esifundazweni saseMpumalanga kanye nasezweni laseZimbabwe. Laba bantu bakwaJiyane abahlobene noJiyane bakwaZulu oMkhabisanyathi.

 

Abantu beNkosi u-Mzilikazi bahluleka ukubiza kahle isibongo saBakono nokuwu-Mokone babhimba ngokuthi Mguni , kwagcina kuchume yena uMguni esikhundleni sikaMokone. Babuye behluleka nokuthi ‘Matlala’, bathi Madlala. UMadlala uyisithakazelo sakwaMguni . IQhawe lakwaMguni esizweni sakwaMguni elagqama kakhulu ngu-Sikhombo Mguni owabe eyiNduna yeButho ngaphansi kweNkosi u-Lobhengula. Kusuke kushiwo zona iZinkomo ezibongweni zeNkosi u-Lobhengula uma kuthiwa ‘ULobhengula waMawaba aMawaba engawaseZinkondeni naseLangeni” . U-Sikhombo wagqama kakhulu empini yaseGadade ngowe 1893 kanye nasempini yeHloka elibomvu ngaseMzingwane 1894 . Eminyakeni eyedlule kuke kwaba nomdlali webhola owayebuya khona kwaMthwakazi ogama lakhe lingu-Musawenkosi Mguni.

 

Izithakazelo zakwaMguni

 

-Tshuphula ka Khwali

 

-Mbikwa

 

-Ndubazi

 

-Ntamenkulu

 

-Jabajaba

 

-Jiyane

 

-Mzimela

 

-Lonkosi

 

-Vuka qhina sikushaye inqoboka

 

-Mkhonto owadl’INdinana

 

-Gubhankomo

 

-Sangweni

 

-Mkhele

 

-Mzila kawalandelwa

 

-Owulandelawayo uyazibambelela

 

#ulibinda Nkosi

 

#Khumu!

Tags:
Umbhali: Bongukholo Khumalo