Thekiso

Mokwena

Moila letlhaka,

Moraka metsi a pula.

Nkwe se kgata ka boya.

Mokwena wa Ntshi Dikgolo,

Kwena sekopantsha dichaba,

Seboptjwa ka letsopa.

Seabula letsopeng,

Seabodi sa di noka. 

Tags:
Umbhali: Bongukholo Khumalo