Moagi

Agee! Monareng!

Agee! Kgomo!

Ke Moagi wa Maganyola Mpopo,

Senene ga se na botšheba le motho,

Ba re ganyo ba a ganyola,

Batho ba ba boago Kokokwe Gammeselane,

Nodibengkgolo bja kwena maragana,

Bjona bokhobogelo bja ditšhila.

 

Re ba Mogotšhoši lekgobare,

Lengoane le Lephogole,

Ba rego mogo o swele ra šala re ana molora,

Re ana molora re ana khoko tša go swa,

Se se hwago se šia kanego,

Ge e le mmutla o šia segola.

Ke ba Thedimosang le Kokokwe Gammeselane,

Mmeselane ‘a Hlapetje ‘a Maphoofolo,

Gona kua gamaaladuma la duma le a reketla,

La reketla gadima la manyokenyoke,

la go šita banna go phema.

 

Banenyana ba kokokwe ba humane mape a lema,

Ba mo amoga mootswane,

Ba re o reng mape a tšhaba?

Re batho ba go Hlapa maoto le matsogo ra šia mpa,

Re ba pitsi tša mebalabala tša bona mollo di a tšhaba,

Re ba Mmapitšana senakobo, kobo ke apara mokgopa,

Mokgopa wa ka le bape moropa,

Le bape mokwete gore ke tle ke putse moropa o lle.

 

Re ba balabala sa kuleng, re ba tšhuba hlong,

Ba tšhuba lekhwana,

Gabo nku tša mošate di ile,

Di ile go šetše makobogahlogo,

Dingwe ke makobogamelala,

Ga bolwetši re loka melala,

Ra loka bjala bo a toka,

Molodi wona re goeletša go etša thaga molapo

Tags:
Umbhali: Bongukholo Khumalo