Mashile

(SePedi)

 

BaTau !

Ke ba ga Mashile ‘a Segodi sa Malekane ‘a Morale.

Ke motho yo a boago shakoaneng, setlogolo sa banwa meetse a mokoena.

Re Mapulana re kwetla dihlare tsa bo sellale, magale le kgogweng.

Ke moo Chiloane a Shilago naka la Moshidi, kamoso a shila le hlogo tsa batho.

Ke maripela theko’a lerumo,

Batho ma Mojashoro

Re maja kgomo e sepela

Re maja kgomo le mashika.

Koma re tlo roka ka eng maripeleng ?

Ke mmina tau ya phakga Moenyane.

 

 

 

 

 

 

(SeSotho)

 

 

 

Re baTau a Phaaga a Molala Moenyane bao ba boago phageng,

Bao ba boago shwakwaneng”

Re rena kgomo le motho o kgethang?

Rena re kgetha motho gobang kgomo re lala re e ja.

Ke Mashile a Segodi sa Malekane
ka mokibane a monisha morale
nna ngwana mopulana pula ga ke tshabe ke tshaba tladi se rutha ka mosela ka magale a serurubele

Re ba mma chiloane re shila

Re shila nakana tsa motshidi
rona ba ramaga e kego mae a chiloane
ke re lona ba mapono ka moka tshabang tau ke eo e yetla, ke mashile
kolokotla e roba dingwe molala
“mashile tau a Mariri”

Tags:
Umbhali: Bongukholo Khumalo