Masimula

 

(IsiZulu)

 

 

 

Masimula

Nkosinkulu

Mlotshwa

Mbonani

Migidi

Ngulube azembelani engembelenye iyaquba

Ngabade

Boyane

Makhonza akhonzele futhi abanye bekhonza bagoduke

Mfazi omabele amade ngaphesheya komfula uyancelisa

ILigwa neLigwana

Mgidi wako dumako

Mlamuli wakoMagwabo

Ngowalamul’izinkunzi ezimbili zilwa

INdumandumane eyaduma ezizweni

Bathi uMlotshwa ngowakuphi na?

NguMlotshwa wako Zingelwayo

Abamfunayo abamfumani

 

 

(IsiNdebele)

 

Masimula

Mbonani

Migidi

Mlotshwa

Ngulube azembelani, engembelenye iyaquba

UMakhonza akhonzele futhi abanye bakhonze bagoduke

UMfazi wamabele amade wamunyisa

Ngaphethsheya komlambo iligwa nelingwana ,

Mgidi wako Dumako

Mlamuli wakoMagwabo ,

Ngowalamul’ inkunzembili zisilwa ,

YiNdumandumane eyadum’ ezizweni ,

Bathi uMlotshwa ngwakuphi na?

NguMlotshwa wako zingelwako , abamfunako abamkereyi,

Bamkereya ngokumlalamela,

Ngulekere wako Szubha

 

Mbonani

Mgidi

Mlotshwa

Lekere

Tags:
Umbhali: Bongukholo Khumalo