Madela

Lingode
Hhoyiyane
Phikela
Mnikwa
Nomdidwa
Ndaba
Nkonyane yenkosi
Gqigqi ka Nzamela
Lebe liyabhakuza
Shuqulu kazibalwa zibalwa abazaziyo
Nomasikisiki
Nyoni esindwa yisisila sayo
Sihlahla soMdlebe esingahlalwa nyoni
Yahlala ibhamuka amehlo
Ncuncu ephuza kwezinde iziziba ngoba ma iphuza kwezimfushane ibuya nodaka.
Madela
Wena owadela izinkomo wathenga amadoda
Ngoba ayokusebenzela.
Lindonge ka Ndaba!
Tags:
Umbhali: Bongukholo Khumalo