Simelane

Simelane

Mntungwa

Magutshwa

Nina bakaMpembe

Nina bakaLokothwayo

Ndlebe zimchewane,

Zachewulwa ngamagundane.

Ndlovu zidla’ ekhaya

Ngokweswel’ abelusi

Nina bakaShihhawu nesibovana

Nina bakaNgwane

Mazalankosi

Nina bakaSidlukula dlwedlwe sakwaLobamba

Sasibaphethe, Sibadlukulisa.

Nina bakaNkobe ziphekw’ emthini

Zafik’ emagaleni zanyanta

Mnguni omuhle waseBuhleni

Mqhewu ka Lokothwayo

Mnguni wasebuhleni

Mnguni waseGudu

Mnguni wakoNtshingila

Wena owagiqika ngesilulu eNkalaneni

Wena umuhle kakhulu

Wena  ozala uSomhlolo(Sobhuza wokuqala)

Ndlovu zadl’ ekhaya ngekwesw’ ebelusi

Zaze zeluswa intombazana uDembezane

Madela

Ngokudela izinkomo wathenga ukulunga

Lubisi luyadlanga alunamphuphu

Lubhembedu olumaletj’ anentsanyeni

Mntungwa kaNdlovu

Mpembe lakaLokothwayo

Umbone ngani kutsi nguMnguni

Ngimbone ngezindlebe ukukhanya

 

 

UMnu u-Thulasizwe Simemelane ongenye yezintatheli ezihamba phambili lana eNingizimu Afrika

Tags:
Umbhali: Bongukholo Khumalo