Sebolela

Sebolela

Ke Mofokeng wa Sebolela sa Kwena

Motho wa mohope o mosweu
Bongata bo lopa metsi
Nna ke lopa hloya, mafi
Ledu sa kgomo mafiela fatshe
Leme la kgomo koba matlakala
Tags:
Umbhali: Bongukholo Khumalo