Zimu

Khambule,

Mncube,

Mzilankatha


Nyawo zinsundwana

Malandelilanga

Madlazitha

Wena ogeza ngobisi abanye begeza ngamanzi

AMaNcube aMazilankatha ansundu nangenyawo

Akhonza agoduke abuyele ekhaya

Ayowakha umuzi omkhulu

Nina bakwaMalandela ngokulandela ilanga

Nina bakwaMtheli umamtheli ulele ngaphandle komuzi

Uhlubulile akaqoki ngubo uhlekwa yizingwe nezingonyama

Azimhleki ziyamkhalela ngobaziyizinyamazane

Nina bakwaNkomo ibomvu kajozi owenyuka ingqongqolozi nesigwana

Lapho uMsuthu wagijima ephethe ibheshu ngesandla

AMancube asenhla awotshela asenzansi Ukuthi isigodi somncithi wotshwala somile

Siyizinkeleke yezimbuzi zikaNondabulane sidle udadewabo engenyongo engemhlehlo

Bathi umhlehlo ububhambhazi

Singamanguba  amambane kaGoqweni Angumfecezeli njengendlovu

Wumqondo uzonda abathandi bakwanhlapho

Tags:
Umbhali: Bongukholo Khumalo