Msezane

Mashoba!

Vezi ngokuvez’ amanzi!

Wena owaphuma’ esiqwini somganu kwaphuz’ abafo nabafokazane!

Ntumbese kaPhothela!

Nina besandla esibuyekeyekana!

Skhuba abandi abathekeli!

Nina eningathekeli nto yamuntu!

Nkomo kazephusi zisengwa ubusika nehlobo!

Mgidi kaNgonyama

Wena ntaba emil’ umhlanga!

Nina bentab’ emile ekhanyisel’ eningizimu,

Evimbil’ enyakatho

Nina bezandla ezishile ngokuzosela

Mashob’ ezithole!

Tags:
Umbhali: Bongukholo Khumalo