Vilane

Vilane

Mkhulandle

Madlela nyogweni

Masisa libalele njenge nchoshane

Siphundvu vukane nebalandzakati

Ntekati

Anidli mancamane nidlela enyongweni

Khota

Ndomu

Tags:
Umbhali: Bongukholo Khumalo