Kubheka

Khathide
Masobode,
Wena owasobodela udlubu nokhasi,
Mgwaqo awedlul’esibayeni, ngoba kuvalwe
ngamakhanda amadoda,
Mbend’ebomvu enjengetolwane, Boya obuningi obungangenyathi,
Mbokod’ebomvu kaMagayiza esunduza abeSuthu
namaNdebele,
Sicabha esihle esakhothwa izinyoni
zakwaKhathide,
Sombheshane, Makhunga, wena owakhunga izimbila emgedeni,
zaphuma zingenamisila,
Nanamuhla azinawo umsila ngesimanga
sikaMaKhunga,
Ndolwane,
Magonondo!

Tags:
Umbhali: Bongukholo Khumalo