Dlamini Malandela

Dlamini

Malandela
Nyanya
Mfolozi eMnyama iNkethabaweli
AbakoNyanya abayiphuzi ngoba yafika neNkosi yakubo
Abanebhaxa abayiweli
Babuyela kubo bayofuna isithole esimdaka
Abazowela ngaso
Soshenge
Wena wakwaSomabika ngokubikela aMaShenge
Ukuthi kuyadliwa kwaMandlakazi
Manzayiwayo!
Tags:
Umbhali: Bongukholo Khumalo