Mgwaba


Mbhense!

Mgwaba!

Bhensela,

Sindane,

Sibind’ esimnyama nenyongo yaso.

Wena kaMpiko,

Ntombi kazendi, zenda ngonyezi

Ngoba ngomnyama zesaba ukuqhuzuka

Nyath’ emnyama kaSobhalabhala

Nin’ abahle njengomkhono wendlovu

Nina bakwaZulu

Mhoboyi kaMpiko.

Tags:
Umbhali: Bongukholo Khumalo